top of page

Brochure:
multifunctioneel ruimtegebruik

“Een zonnepark is meer dan alleen zonnepanelen”, aldus Alliantie Zon. Dit samenwerkingsverband, bestaande uit GroenLeven, KiesZon, Solarfields, SunRock en TPSolar, heeft samen de brochure Multifunctioneel Ruimtegebruik ontwikkeld. Een gids om mensen te informeren over het inzetten van multifunctioneel ruimtegebruik bij het realiseren van zonneparken, met kennis en ervaringen uit de praktijk.

TPSolar is deel van de Alliantie Zon. De Alliantie Zon vormt de brug tussen de markt en de beleidsmakers op het gebied van grootschalige duurzame zonprojecten ('Zon op Land' en 'Zon op Dak). Als koplopers in de markt delen wij onze visie en kennis op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en jarenlange ervaring.

 

Multifunctioneel Ruimtegebruik is in Nederland cruciaal: creatief zijn met de beschikbare ruimte. Het is dus belangrijk om onze grondgebonden zonneparken zo goed mogelijk in te richten met oog op multifunctioneel ruimtegebruik. Hoe dit eruit kan zien, staat in de brochure die wij gemaakt hebben. 

bottom of page