Zonnepark Heikomstraat

Informatie & achtergrond

Het zonnepark-project Heikomstraat bevindt zich nog in het ontwikkelstadium, maar heeft een paar unieke kenmerken. Het ligt in een kampenlandschap, en heeft daardoor een maximale bouwhoogte van 1,80 meter. Ook ligt het tegen een kassengebied aan, waardoor er aan de zijde met woningen gewerkt wordt met grondwallen om het zicht op de installatie weg te nemen. Achter de grondwallen ligt ca. 1,5 ha bloemrijk grasland, dat iets verlaagd wordt ten opzichte van de rest van het plangebied, zodat het als wadi kan dienen bij zware regenval. In totaal wordt ruim 34% van het plangebied gebruikt voor groene inpassing.

Locatie

Het plangebied valt binnen het vastgestelde zoekgebied voor zonneparken en beslaat ca. 8,2 ha op een landbouwperceel ter hoogte van Heikomstraat 10 in Someren (Someren en Someren-Eind). Het perceel is in gebruik als akkerbouwgrond.

Proces

Op 22 september jongstleden is het eerste ruwe planidee gepresenteerd aan een groep omwonenden. Deze hebben er kritisch naar gekeken, en hun input en zorgen gedeeld. Op basis daarvan hebben wij het idee verder aangepast en concreet uitgewerkt in een ontwerp, dat u elders op deze pagina kunt downloaden. Het plan voor dit zonnepark is 15 oktober jl. bij de gemeente ingediend als principeverzoek, in het kader van een tenderprocedure. In deze procedure kiest de gemeente de zonneparkplannen uit die de beste invulling en de meeste meerwaarde bieden. Rond 13 november 2020 hopen wij de uitslag te krijgen. Indien ons project wordt uitgekozen door de gemeente, zullen wij de definitieve invulling gaan bepalen van het zonnepark. Hierbij zullen we opnieuw het gesprek met de omwonenden aangaan en zoveel mogelijk van hun input verwerken in het plan waarmee we daarna vergunning gaan aanvragen. 

Inrichting

Het beleid van gemeente Someren vraagt om minimaal 10% van het perceel in te zetten voor landschappelijke inpassing. Op zonnepark Heikomstraat is er een totale groenoppervlakte van ca. 2,75 ha, waarmee hieraan ruimschoots wordt voldaan. Het resterende deel wordt ingericht met ca. 13.300 zonnepanelen met een opbrengst van bijna 6,7 MWp (voldoende voor ruim 1.900 huishoudens).

Downloads

Door op de links hieronder te klikken kunt u een aantal documenten van dit project downloaden.


Contact

Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Heikomstraat in Someren? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

 

Neem dan contact op met

Projectmedewerker Rose Concolato via
rose.concolato@tpsolar.nl  023 741 01 44

Contact:

TPSolar B.V.
Melbournestraat 9, Unit 7
1175 RM Lijnden


info@tpsolar.nl

Tel: 023 741 01 44
Ma – Vr   09:00 – 18:00

©2020  Mad Man Media

Logo TPSolar 2019.png