top of page

Zonnepark Leropperweg

77.026.22_Roerdalen_SO_v2_1-1250.png
fase 1.png

Zonnepark Leropperweg is ons eerste project in de provincie Limburg. Ons initiatief ligt nabij het buurtschap Lerop, tussen de snelweg A73 en de Roer, in de gemeente Roerdalen. De gemeente Roerdalen heeft berekend dat om haar duurzame doelstellingen te halen alleen zonnepanelen op de daken niet voldoende is. Om de duurzame ambities voor 2030 waar te maken is 75 ha aan zonnevelden nodig op (landbouw)grond. De ontwikkeling van de eerste 25 hectare zonnevelden is gestart. Initiatiefnemers konden hun plannen in het voorjaar van 2022 indienen. Zonnepark Leropperweg is circa 11 ha groot en zal hiermee een grote bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstellingen. Het zonnepark zal groene stroom leveren voor ca. 3.300 huishoudens.

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor hebben wij keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden om de adviezen en ideeën van hen mee te nemen in het ontwerp. Daarnaast hebben wij een bewonersbijeenkomst georganiseerd op 15 juni in de Roerparelzaal, Sint Odiliënberg. Op deze avond konden alle bewoners van Lerop hun zorgen, wensen en ideeën delen. 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 15 juni 2022: ​

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie Zonnepark Leropperweg

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

Stand van zaken en verder vervolg

In juni hebben wij het landschappelijk ontwerp verder uitgewerkt. Het ontwerp is tot stand gekomen met input van omwonenden, belangenorganisaties en de landschapsarchitect. Daarnaast heeft de landschapsarchitect enkele artist impressions gemaakt van het zonnepark. De tekeningen geven aan hoe het park met de huidige landschappelijke inpassing eruit kan komen te zien vanaf de Leropperweg en de Ezelsweg.

Bekijk hier het ontwerp van het zonnepark en de artist impressions:

☀️ Ontwerp Zonnepark Leropperweg

☀️ Artistic impression 1/3

☀️ Artistic impression 2/3

☀️ Artistic impression 3/3

We zijn in gesprek over een kavelruil in het plangebied. In dat geval zal de ‘zuidelijke strook’ van het zonnepark aan de Leropperweg worden omgewisseld met de noordelijke ‘driehoek’. Hiermee verschuift het park enigszins naar het noorden waardoor het iets verder van de kern van Lerop vandaan komt te liggen. Hiermee geven we tevens invulling aan de wens om op een aaneengesloten stuk grond agrarisch te kunnen bewerken en om het zicht op het achterland vanaf het oostelijke kant aan de Leropperweg te vergroten. Bekijk hier het ontwerp na de mogelijke kavelruil. 

77.026.22_Roerdalen_SO_v3_verschuiving plangebied_1-1250.png

Medio september verwachten wij een eerste reactie van de gemeente. Voor die tijd zullen we nog met de direct omwonenden in contact treden over het ontwerp van het zonnepark. Ook zullen wij rond medio september u een uitnodiging sturen voor een tweede informatieavond waarvoor alle inwoners van Lerop en overige geïnteresseerden uitgenodigd zijn. Mocht u behoefte hebben aan een eerder (vervolg)gesprek of heeft u vragen over het zonnepark, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Leropperweg in Roerdalen? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Tijmen Goes

tijmen.goes@tpsolar.nl of 023 741 01 44

IMG_3124.jpg
bottom of page