Zonnepark Leropperweg

2020_05_07_0265.jpg
TPSolar projectfase 1.png

Met zonnepark-initiatief Leropperweg in de gemeente Roerdalen zijn wij begonnen met ons eerste project in de provincie Limburg. Ons initiatief ligt nabij het buurtschap Lerop, tussen de snelweg A73 en de Roer. Het beoogde zonnepark is circa 11 hectare groot. 

Gemeente Roerdalen

De gemeente Roerdalen wil in 2030 49% en in 2050 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Om deze doelstellingen te halen neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid door actief een aandeel te leveren in de energietransitie. Roerdalen wil op korte termijn een groter aandeel aan duurzaam energie opwekken binnen de gemeentegrenzen door midden van zon- en windenergie. De opgaven van de gemeente zijn groot. De gemeente heeft berekend dat met alleen zonnepanelen op alle daken de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. Om de gemeentelijke ambitie te halen is er om en nabij 75 hectare aan zonnepanelen op (landbouw)grond nodig voor 2030, zogenoemde zonnevelden. De gemeente heeft besloten dit in drie tranches van 25 hectare te verdelen en alleen toe te staan mits voldaan wordt aan strenge randvoorwaarden en ruimtelijke uitgangspunten. 

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor hebben wij keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden om de adviezen en ideeën van hen mee te nemen in het ontwerp. Daarnaast hebben wij een bewonersbijeenkomst georganiseerd op 15 juni de Roerparelzaal, Sint Odiliënberg. Op deze avond konden alle bewoners van Lerop hun zorgen, wensen en ideeën delen. 

 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 15 juni 2022: ​

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie Zonnepark Leropperweg

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

Tijdslijn

In juni gaan wij, mede aan de hand van de tijdens de bijeenkomst opgehaalde informatie, aan de slag met het verder uitwerken van het landschappelijk en technisch ontwerp van zonnepark Leropperweg. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons mee te denken. Mocht u wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van de zonnepark of over hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, laat het ons dan vooral weten! U kunt tot en met 30 juni 2022 uw wensen, ideeën of suggesties bij ons kenbaar maken door een email te sturen aan info@tpsolar.nl of ons te bellen op (023) 741 01 44. Het aangepaste ontwerp van het zonnepark zal TPSolar vervolgens in een tweede informatiebijeenkomst presenteren. Mocht u behoefte hebben aan een (vervolg)gesprek, dan kunt u dit ook aangeven in uw e-mail. Ook voor vragen over dit verslag kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 


Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Leropperweg in Roerdalen? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Tijmen Goes:
tijmen.goes@tpsolar.nl of 023 741 01 44

IMG_3124.jpg