Zonnepark Lieropsedijk

Informatie & achtergrond

Dit project is nog in het ontwikkelstadium, maar is wederom een goed voorbeeld van hoe een zonnepark een mooie impuls kan geven aan de lokale natuur. Met ca. 1 ha plas-drasgebied aan de oevers van een grote waterschapssloot, een rolstoeltoegankelijk voedselbos/bloemenpluktuin, en robuuste struwelen en houtsingels wordt in totaal meer dan 30% van het plangebied gebruikt voor groene inpassing.

Locatie

Het plangebied is ca. 7,55 ha groot en ligt ter hoogte van Lieropsedijk 72 te Lierop, gemeente Someren. Het is gelegen binnen een jonge-heideontginningsgebied en valt binnen het vastgestelde zoekgebied voor zonneparken. Het perceel is momenteel in gebruik als akkerbouwgrond. Aan de westzijde van het plangebied loopt de Lieropsedijk, de verbindingsweg tussen Lierop en Someren, met even verderop camping ‘De Somerense Vennen’ en daarachter het natuurgebied de Strabrechtse Heide (op ca. 1,5 km afstand).

Proces

Op 24 september jongstleden is het eerste ruwe planidee gepresenteerd aan een groep omwonenden. Deze hebben er kritisch naar gekeken, en hun input en zorgen gedeeld. Op basis daarvan hebben wij het idee verder aangepast en concreet uitgewerkt in een ontwerp, dat u elders op deze pagina kunt downloaden. Het plan voor dit zonnepark is 15 oktober bij de gemeente ingediend als principeverzoek, in het kader van een tenderprocedure. In deze procedure kiest de gemeente de zonneparkplannen uit die de beste invulling en de meeste meerwaarde bieden. Rond 13 november hopen wij de uitslag te krijgen. Indien ons project wordt uitgekozen door de gemeente, zullen wij de definitieve invulling gaan bepalen van het zonnepark. Hierbij zullen we opnieuw het gesprek met de omwonenden aangaan en zoveel mogelijk van hun input verwerken in het plan waarmee we daarna vergunning gaan aanvragen.

Inrichting

Het beleid van gemeente Someren vraagt om minimaal 10% van het perceel (in dit geval 0,8 ha) in te zetten voor landschappelijke inpassing. Op zonnepark Lieropsedijk is er een totale groenoppervlakte van ca. 2,28 ha, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de gemeentelijke wens. Het resterende deel wordt ingericht met ca. 13.650 zonnepanelen met een opbrengst van circa 6,9 MWp (voldoende voor ruim 1.950 huishoudens).

Downloads

Door op de links hieronder te klikken kunt u een aantal documenten van dit project downloaden.

 

Contact

Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Lieropsedijk in Someren? Of zou u

willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met

Projectmedewerker Rose Concolato 
rose.concolato@tpsolar.nl 

023 741 01 44

Contact:

TPSolar B.V.
Melbournestraat 9, Unit 7
1175 RM Lijnden


info@tpsolar.nl

Tel: 023 741 01 44
Ma – Vr   09:00 – 18:00

©2020  Mad Man Media

Logo TPSolar 2019.png