top of page

Zonnepark Transberg

Op de voormalige stortplaats Transberg is met behulp van TPSolar een zonnepark verrezen. Het park, dat met maar liefst 22.000 zonnepanelen wel 7,5 megawattpiek oplevert, opende op 24 april 2019. Transberg voorziet nu 2.100 Dordrechtse huishoudens van groene stroom.

 

Van stortplaats naar zonnepark

Transberg fungeerde tot de jaren 80 als stortplaats voor Rotterdams huisvuil. De voormalige stort werd tussen 2004 en 2007 gesaneerd. Het huishoudelijke en industriële afval werd afgedekt met folie, een waterdichte kleilaag en een halve meter schoon zand. Transberg werd een weiland met peilbuizen om de ondergrond en het grondwater te kunnen controleren. Een damwand en drainagesysteem gaan verspreiding van vervuiling tegen. 

Waardeloze grond?

Het verontreinigde terrein leek weinig waarde meer te hebben, tot bedacht werd dat het een aantrekkelijke plek was voor een zonnepark. Op deze manier krijgt de grond een dubbele functie en word het optimaal gebruikt. In een land als Nederland, waar grond schaars is, is het ‘ombouwen’ van een vuilstort naar een zonnepark extra aantrekkelijk. 

Schapenbegrazing

Ruim zeven maanden per jaar lopen er meer dan 100 schapen rond in ons zonnepark in Dordrecht. De eigenaren van de schapen zijn de buren van ons zonnepark. Zij mogen elk jaar de grond onder de panelen gebruiken én de schapen zijn op hun beurt weer een verrijking voor het zonnepark. De afstand tussen de rijen, de hoeken en hoogten van de zonnepanelen zorgen voor genoeg ruimte voor schapenbegrazing. Zij functioneren als natuurlijke grasmaaiers. De panelen zijn geheel "schaap vriendelijk". Bij warm weer vinden de schapen het lekker om onder de panelen in de schaduw te zitten. Bij regen gebruiken zij de panelen als schuilplaats. De panelen en het hekwerk vinden de schapen ook ideaal om even tegen aan te schuren.

Natuurontwikkeling

Door periodieke begrazing met schapen kan er “ruigte” ontstaan waarbij bloemen de kans krijgen zaad te vormen en weer uit te zaaien. Zo ontstaat er een grotere soortenrijkdom, waardoor het zonnepark een aantrekkelijk leefgebied wordt voor insecten zoals bijvoorbeeld de wilde bij. Er staan op Zonnepark Transberg verschillende bijenhotels. Op deze manier kan er in het zonnepark naast de productie van zonne-energie ook natuurontwikkeling plaatsvinden. 

Participatie

Het inpassen van de wensen van direct omwonenden en het creëren van betrokkenheid bij het project staan bij TPSolar hoog in het vaandel. Zo is in dit geval de buurman betrokken bij het onderhoud van het park. Ook andere omwonenden profiteren mee: zij die de groene energie van Zonnepark Transberg willen afnemen kunnen dat doen via het platform Powerpeers.

Daarnaast kon je meeprofiteren via het investeringsplatform ZonnepanelenDelen.nl. Door ruim 700 ZonneDelers is het streefbedrag van 800.000 euro opgehaald voor Zonnepark Transberg!

Contact

Heeft u een opmerking, suggestie of vraag omtrent 

zonnepark Transberg in Dordrecht?  

               Neem dan contact op met

               Asset manager Barry Lamers 

             barry.lamers@tpsolar.nl of 023 741 01 44.

Barry.jpg
bottom of page