Logo

Multifunctioneel ruimtegebruik

Het combineren van duurzame energieopwekking met andere maatschappelijke functies. Dat is multifunctioneel ruimtegebruik in een notendop. Bij multifunctioneel ruimtegebruik gaat de eerste gedachte vaak uit naar zonnepanelen op daken, drijvend op water, boven fruit of een carport. Maar niet direct naar de combinatie met natuurherstel, batterijopslag, waterstof en kleinvee. Terwijl ook dit mogelijkheden zijn waarop zonneparken in brede mate bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en netcongestieproblematiek. 

Wij vinden het belangrijk om op onze zonneparken creatief om te gaan met de beschikbare ruimte. Daarom passen wij dit standaard toe op al onze zonneparken. Zo dragen wij op onze zonneparken bij aan natuurherstel en grazen er schapen als natuurlijke grasmaaiers. Ook bouwen wij op voormalige vuilstortlocaties. Dit is ook een vorm van multifunctioneel ruimtegebruik!

Brochure multifunctioneel ruimtegebruik

“Een zonnepark of zonneweide is meer dan alleen zonnepanelen”, aldus Alliantie Zon. Dit samenwerkingsverband, bestaande uit GroenLeven, KiesZon, Novar (voorheen Solarfields), SunRock en TPSolar, heeft samen de brochure Multifunctioneel Ruimtegebruik ontwikkeld. Een gids om mensen te informeren over het creatief omgaan met de ruimte op de zonneparken, met kennis en ervaringen uit de praktijk.​

TPSolar is deel van de Alliantie Zon. De Alliantie Zon vormt de brug tussen de markt en de beleidsmakers op het gebied van grootschalige duurzame zonprojecten (‘Zon op Land’ en ‘Zon op Dak). Als koplopers in de markt delen wij onze visie en kennis op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en jarenlange ervaring.

Multifunctioneel ruimtegebruik is in Nederland cruciaal. Het is belangrijk om onze grondgebonden zonneparken zo goed mogelijk in te richten met oog op multifunctioneel ruimtegebruik. Hoe dit eruit kan zien, staat in onze brochure.

Download de brochure