Logo

De ontwikkeling van een zonnepark in jouw buurt

De ontwikkeling van een zonnepark in jouw omgeving roept vragen op. Dat snappen wij. We staan altijd open voor een gesprek of mailcontact met omwonenden. Sterker nog: jouw inspraak is belangrijk.

Een zonnepark of zonneweide in de buurt?

Meedenken met het project

Als omwonenden kan je meedenken met het project bij jou in de buurt. Hoe? Wij organiseren standaard voor onze projecten keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten. Hier kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark-initiatief blijven hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media en informatiebrieven. Ook staan wij open voor de mogelijkheid voor een (van omwonenden afgevaardigde) klankbordgroep, waarmee we sneller kunnen schakelen. Bij grote besluiten of veranderingen informeren we echter altijd de hele omgeving in een brief of bij een bijeenkomst.

Financieel meeprofiteren

Als omwonende kan je daar voordeel mee doen. Hoe? Dat verschilt per project. TPSolar denkt graag mee over de invulling van de mogelijkheden. Bij elk project streven wij naar werkgelegenheid voor lokale bedrijven en 50% eigendom van de lokale omgeving. Dat lukt niet bij elk zonnepark, dus denken we ook creatief mee met andere vormen van financiële participatie. Samen met de omgeving komen we tot een breed gedragen plan.

Ook voor bedrijven kan de komst van een zonnepark interessant zijn. Bij ieder project zoeken we lokale partijen om samen te werken. Denk aan onder andere groenbeheer, het hekwerk, catering, en beveiliging bij de ontwikkeling van het zonnepark.

Interesse?
Neem dan contact op met info@tpsolar.nl of via 023 741 01 44. Meer weten over een zonnepark-initiatief bij jou in de buurt? Via deze link kom je op een overzicht van onze projecten in ontwikkeling. Bekijk daar het project bij jou in de buurt.