top of page
2020_09_14_0826.jpg

Voor een zonnige toekomst

Home: Wie wij zijn

Wie wij zijn

TPSolar is een Nederlands familiebedrijf met een grote ambitie, namelijk een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Daarom ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren wij ecologisch en maatschappelijk verantwoorde grondgebonden zonneparken. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met landeigenaren, agrariërs, omwonenden, gemeenten, provincies en energiecoöperaties. Zo dragen wij ons steentje bij aan de Nederlandse energietransitie. 

Wat wij doen

TPSolar haar zonneparken zijn ecologisch en maatschappelijk verantwoord. Wij innoveren en stimuleren o.a. multifunctioneel ruimtegebruik, waaronder duurzame veeteelt, waterberging onder de panelen, biodiversiteit (bestuivers, amfibieën, marterachtigen, etc.) en de teelt van gewassen. Wij helpen netbeheerders om grip te houden op de netcapaciteit, door mee te denken over smart-grid ontwikkelingen. Ook investeren wij in nieuwe oplossingen om zonneparken beter te laten aansluiten bij de omgeving.

Meer weten? Kijk eens bij onze veelgestelde vragen

TPSolar-72ppi-01.png

Kwaliteit

TPSolar-72ppi-02.png

Participatie

ecologie.png

Ecologie

TPSolar-72ppi-10.png

Financiering

TPSolar-72ppi-17.png

Realisatie

 

 

 

 

 

Klik op de icoontjes voor meer informatie.

Kwaliteit

TPSolar ontwerpt en bouwt zelf. Wij gaan voor de beste kwaliteit voor, tijdens en na de bouw en werken uitsluitend met hooggekwalificeerde partners. Door onze onafhankelijkheid van fabrikanten kunnen we telkens weer de beste componenten inzetten die de markt te bieden heeft.

Participatie

TPSolar realiseert zich dat de komst van een zonnepark mogelijk invloed kan hebben op het woongenot van omwonenden. Wij hechten dan ook groot belang aan de inspraak van direct omwonenden en komt graag tot een breed gedragen plan. Daarom gaan wij altijd in gesprek met de omgeving, zodat men kan meedenken en praten over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het zonnepark. Bovendien bieden wij mogelijkheden om financieel mee te participeren. 

Realisatie

TPSolar verzorgt samen met betrouwbare lokale partners en bedrijven het volledige praktische en technische beheer van het zonnepark. De installatie wordt op afstand 24/7 gemonitord, zodat eventuele problemen al in een vroeg stadium worden opgelost. 

Financiering

Voor de realisatie van een zonnepark is in Nederland ondersteuning met SDE-subsidie noodzakelijk. TPSolar werkt samen met nationale en internationale investeerders om de financiering voor haar projecten rond te krijgen. Wij investeren zelf of in een samenwerkingsverband met lokale partijen.

Ecologie

TPSolar hecht groot belang aan de ecologie op haar zonneparken, daarom vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de lokale biodiversiteit.

Met een natuurinclusief ontwerp richten wij ons op het verbeteren en vergroten van de ecologie in het gebied. Zo stimuleren wij multifunctioneel ruimtegebruik.

Voor wie

Home: Wat we doen
Home: Voor wie

De energietransitie doen we samen. Klik op het icoon en lees meer over hoe jij mee kan doen. 

Home: Projecten

Projecten

TPSolar heeft de afgelopen jaren een flinke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van Nederland. En we zijn nog lang niet klaar! Klik op de foto of de naam en lees meer over onze projecten:  

Ervaringen

Home: Recensies
roy.jpg

Roy, grondeigenaar Zonnepark Bloesemlaan

"De gesprekken met TPSolar gaven ons altijd een goed en vertrouwd gevoel. Ook sluiten de idealen die TPSolar heeft, zoals hun focus op de biodiversiteit en hun omgang met mensen, erg aan op onze bedrijfsvoering."

Home: Contact
images.png

Heeft u een vraag?

Zie wat we voor u kunnen betekenen!

Bedankt voor uw bericht!

2020_05_07_0258_2.jpg
bottom of page