Logo

Factsheet: ‘Oogst de Zon’

De elektrificatie gaat hard. Van het midden- en kleinbedrijf én de industrie. De energietransitie doorzetten? Dan moeten we nog drie tot vijf keer zoveel elektriciteit produceren dan nu, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in april 2024 berekend. Zonne-energie speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe grootschalige zonne-energieprojecten een cruciale rol gaan spelen bij de productie van al deze elektriciteit is beschreven in de factsheet “Oogst de Zon”. Deze factsheet heeft Holland Solar samen met haar leden samengesteld. Het is een document met handvatten om bestaand beleid te veranderen en geeft uitleg hoe het bedrijfsleven kan verduurzamen. Ondanks een overbelast stroomnet en schaarse ruimte in Nederland. Hoe? Dankzij multifunctioneel ruimtegebruik én het combineren van vraag en aanbod. Wat multifunctioneel ruimtegebruik precies is, lees je hier op onze website.

Deze factsheet focust op diverse onderwerpen om dit toe te lichten:

Kansen voor ondernemers

Lokale bedrijven en bedrijventerreinen zijn volop bezig met verduurzaming en elektrificatie. Zonne-energie speelt hierbij een cruciale rol.

Kansen voor biodiversiteit

Met het juiste ontwerp, beheer en landschappelijke aanpassingen kan een zonnepark een positief effect hebben op het microklimaat, de bodem en de flora en fauna. Daarnaast draagt het bij aan het herstel van waardevolle landschapselementen.

Zonne-energie op landbouwgronden

Landbouwactiviteiten kunnen slim worden gecombineerd met de opwekking van zonne-energie, waardoor de schaarse ruimte in Nederland dubbel wordt benut.

Feiten en fabels over zonne-energie

Ontdek de waarheden en misvattingen over zonne-energie.

Uitzonderingsgronden voor zonne-energie op landbouwgrond

We lichten de uitzonderingen toe voor het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken.

Bekijk de informatie over de mogelijkheden die grootschalige zonne-energie kan bieden in de onderstaande factsheet, of download de factsheet hier.

Factsheet Oogst de Zon – Holland SolarDownloaden