Logo

Zonneparken in jouw gemeente?

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is in Nederland volop in beweging. Hoeveel en waar we grootschalig zonne- en windenergie gaan opwekken staat in de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES. Binnen de RES zijn 30 energieregio’s gevormd, waarbinnen overheden, bedrijven en inwoners samenwerken. Alle energieregio’s hebben doelstellingen waar gemeenten, naast hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen, rekening mee moeten houden in hun beleidskaders.

Elke gemeente is hard bezig met het formuleren van beleidskaders over grootschalige duurzame energieprojecten. Daarin wordt ook rekening gehouden met het inpassen van deze projecten, inventariseren wat hun inwoners wensen en waar zo’n project het beste past.

Kennis en ervaring
Met onze ruime kennis en ervaring kunnen wij de gemeente adviseren in het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Ook vinden wij het belangrijk om bij onze zonnepark-initiatieven een goede samenwerking te hebben met de gemeente, zodat alle fasen van het proces gestroomlijnd lopen. En om samen de gemeente te verduurzamen.

Twijfel je? Wij staan altijd open voor rondleidingen op één van onze gerealiseerde zonneparken!

Meer weten?
Wil jouw gemeente meer te weten komen over onze werkwijze of wil je je grond inzetten voor het realiseren van een zonnepark of zonneweide? Neem dan contact op met info@tpsolar.nl of via 023 741 01 44.