Logo

Zonnepark Berkelweide

Zonnepark Berkelweide heeft een totale oppervlakte van circa 9,5 hectare en ligt net buiten de kern van Lochem, in de kruising van de N346 en het Twentekanaal en aan de noordzijde van rivier de Berkel. In totaal zullen ongeveer 21.600 zonnepanelen circa 9,7 megawattpiek aan duurzame energie gaan opwekken. Ter vergelijking, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ruim 2.700 gemiddelde huishoudens. Berkelweide is het tweede zonnepark dat TPSolar heeft gerealiseerd in gemeente Lochem.

​Achtergrond

De huidige grondeigenaar van het perceel was een gepensioneerde melkveehouder uit Laren, een dorp behorend tot de gemeente Lochem. Hij verpachtte de gronden aan zijn opvolger, waardoor de gronden gebruikt werden voor grasproductie. Voor de opvolger bracht de komst van het zonnepark een mooie kans. Met de opbrengsten kan hij namelijk dichter bij zijn boerderij een beter grondstuk verwerven en een mooie nieuwe stal bouwen, om zo de continuïteit van zijn melkveehouderij te waarborgen.

​Ligging

Het zonnepark ligt op een ideale locatie, direct naast het onderstation van netbeheerder Liander. Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten beperkt, omdat voor de aan te leggen kabel nergens op vervelende plekken de straat hoefde open gebroken te worden. Het plangebied ligt in het Berkeldal, maar vormt een min of meer op zichzelf staand gebied. Er zijn geen direct aanwonenden, de dichtstbijzijnde woning/boerderij bevindt zich op ruim 280 meter afstand. Door de ietwat verhoogde N346 en de achterliggende begroeiing is er vanuit de bebouwde kern van Lochem geen zicht op het zonnepark. Langs de Berkel is in samenwerking met het waterschap over de volle breedte een fraaie natuurstrook van 15 meter breed aangelegd, en dwars door het zonnepark komt een 15 meter brede bloemenstrook met diverse grote bijenhotels. 

Participatie

TPSolar hecht groot belang aan de wensen van de direct omwonenden. Via informatieavonden en buurtbijeenkomsten zijn zij geïnformeerd over en betrokken bij de inrichting en aanleg van het zonnepark. Inwoners van Lochem hebben met voorrang financieel kunnen participeren in het zonnepark.

Daarnaast is TPSolar sinds 2018 sponsor van het Zonnebloemlint in Lochem. Voor de werkzaamheden tijdens en na de bouw hebben wij samengewerkt met lokale bedrijven. Voor de buren van Zonnepark Berkelweide, motorcrossvereniging MACSEV, is een groene elektriciteitsvoorziening worden ingericht (ze waren afhankelijk van een dieselgenerator). Ook is er voor fietsers en voetgangers een rustpunt met een picknicktafel en een informatiebord langs de Kanaaldijk.

Berkelweide als proeftuin 

De ligging van Zonnepark Berkelweide maakt het een ideale locatie om onderzoek te doen naar innovatieve technieken en ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. Om deze reden heeft TPSolar in het voorjaar van 2021 op Zonnepark Berkelweide diverse proefopstellingen ingericht om ervaring op te doen met  agrarische toepassingen tussen en onder de panelen. Daarnaast heeft Berkelweide een testomgeving met honderden zogeheten bifacial zonnepanelen. Deze panelen hebben de eigenschap dat zij aan beide zijden licht kunnen omzetten naar energie. De komende periode zal worden onderzocht wat voor effecten deze panelen hebben op de opbrengst van de zonnepanelen, en ook op de bodembegroeiing. Deze gegevens kan TPSolar vervolgens weer gebruiken bij haar andere projecten in Nederland. 

SDE+ Subsidie 

TPSolar kreeg in het voorjaar van 2020 de SDE+ subsidie voor Zonnepark Berkelweide. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE, later SDE+, vanaf 2020 SDE++) is een Ministeriële subsidieregeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Berkelweide in Lochem?

Neem dan contact op met asset manager Barry Lamers
berkelweide@tpsolar.nl of 023 741 01 44