top of page

Zonnepark Ficarystraat

ficarystraat.png
fase 4.png


Op een oppervlakte van 10 hectare 18.000 zonnepanelen plaatsen waarmee 12,5 MW kan worden opgewekt. Genoeg voor 3.700 huishoudens. In april 2019 nam de gemeenteraad van Beuningen kennis van ‘het Locatieplan advies van de gebiedsraad’ en stelde vast om grootschalige duurzame energie in het buitengebied op te wekken met zonne- en windenergie. De gemeente deed voor zonneparken een uitvraag voor initiatieven in het Kommengebied en publiceerde een selectieleidraad waar zonnepark-initiatieven aan moesten voldoen.
 

Tender zonneparken Beuningen 2020

Zonnepark Ficarystraat is door TPSolar in februari 2020 bij de uitvraag van gemeente Beuningen ingediend. De vijfkoppige commissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ambtenaren van de gemeente, heeft het ingediende initiatief van TPSolar beoordeeld.

 

Op basis van de beoordeling heeft de gemeente besloten dat het zonnepark aan de Ficarystraat van TPSolar 1 van de 4 initiatieven is die door ontwikkeld mocht worden en heeft het project in 2021 uiteindelijk een omgevingsvergunning ontvangen. Wij hopen het beoogde zonnepark in 2023 te bouwen. Een ander zonnepark-initiatief van TPSolar aan de Schoenaker in Beuningen is ook uitgekozen door de selectiecommissie en heeft ook een omgevingsvergunning verkregen.

 

Landschappelijke inpassing
TPSolar wil een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Beuningen. De voorwaarden die zowel door de provincie Gelderland als de gemeente Beuningen aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor het inrichtingsplan. Het uitgangspunt voor de landschappelijke inrichting zijn de aanwezige landschappelijke kenmerkende elementen en de ruimtelijke structuren. De bestaande karakteristieken/kwaliteit van het kommengebied zullen worden behouden en waar mogelijk versterkt. Ook zal er verschillende vegetatie worden aangebracht om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels.

 

Het zicht op het zonnepark wordt geminimaliseerd dankzij de aan te planten hagen. De panelen zullen op een maximale hoogte van 1,5 meter geplaatst worden om zo de weidsheid van de omgeving te waarborgen.

  

Participatie 
TPSolar werkt samen met Energiecoöperatie EnergieVoorVier. Samen met EnergieVoorVier biedt TPSolar omwonenden de mogelijkheid aan om financieel te participeren, een voordeel op de energierekening en levert TPSolar een bijdrage aan het gebiedsfonds. Tevens zullen de werkzaamheden op het park zo veel mogelijk lokaal aanbesteed worden om zo lokale werkgelegenheid te creëren.

 

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Ficarystraat in Beuningen? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Robert van der Horst

robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44

2020_07_16_0541.jpg
bottom of page