Logo

Zonnepark Ficarystraat

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

18.000 zonnepanelen plaatsen op een oppervlakte van 10 hectare. De gemeenteraad van Beuningen publiceerde in 2019 het Locatieplan advies van de gebiedsraad. Hiermee werden locaties en leidraden voor duurzame energie in het buitengebied vastgesteld. TPSolar ontwikkelde met deze kennis een plan voor twee zonneparken: Schoenaker en Ficarystraat. Het zonnepark Ficarystraat zal een vermogen krijgen van 12,5 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 3.700 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Gemeente Beuningen

TPSolar diende in februari 2020 Zonnepark Ficarystraat in bij de uitvraag van gemeente Beuningen. Vijf deskundigen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ambtenaren van de gemeente beoordelen dit initiatief.

Uitkomst? Het zonnepark aan de Ficarystraat mag doorontwikkeld worden! In 2021 krijgen we een omgevingsvergunning voor het project. Wij hopen het beoogde zonnepark in 2023 te bouwen. Ook een ander zonnepark-initiatief van TPSolar (aan de Schoenaker in Beuningen) kreeg een omgevingsvergunning.

Passend bij het karakter van het gebied

We realiseren een zonnepark dat naadloos aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied. De voorwaarden die de provincie Gelderland en de gemeente Beuningen stellen vormen de basis voor het inrichtingsplan.

Ons uitgangspunt? De karakteristieken van het kommengebied behouden en – waar mogelijk – versterken. Denk aan landschappelijke kenmerkende elementen en de ruimtelijke structuren. Om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels brengen we vegetatie aan. De panelen zullen op maximaal 1,5 meter hoogte geplaatst worden, om de weidsheid van de omgeving te behouden.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. TPSolar werkt samen met Energiecoöperatie EnergieVoorVier. Samen bieden we omwonenden de mogelijkheid financieel te participeren, een voordeel op de energierekening en levert TPSolar een bijdrage aan het gebiedsfonds. De werkzaamheden op het zonnepark worden zo veel mogelijk lokaal aanbesteed worden om werkgelegenheid te creëren.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Ficarystraat in Beuningen?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Robert van der Horst
robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44