Zonnepark Kriekampen

Schermafbeelding 2021-09-20 om 18.04.00.png
TPSolar projectfase 1.png

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatieavond op donderdag 22 juli: 

☀️ Uitnodiging informatieavond

☀️ Verslag informatieavond

☀️ Algemene presentatie 

☀️ Ontwerp Zonnepark Kriekampen

☀️ Doorsnede Zonnepark Kriekampen

☀️ Presentatie toelichting ontwerp

Zonnepark-initiatief Kriekampen is een samenwerking tussen TPSolar en acht grondeigenaren. Het zonnepark initiatief is gelegen tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal en zal circa 25 hectare beslaan.

 

Gemeente Oirschot

Het doel van gemeente Oirschot is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, moeten er een aantal belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. In dit kader heeft de gemeenteraad van Oirschot op 30 juni 2020 het beleid grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

 

In het beleid van grootschalige zonne- en windenergie zijn belangrijke ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Twee belangrijke uitgangspunten zijn (1) dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de ontwikkeling van het park én (2) dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden. Omwonenden profiteren dus mee van de zonne- en windenergie.

 

Wilt u meer weten over deze spelregels? Hier vindt u het aangenomen beleidskader.

 

Meer informatie is ook te lezen op https://www.oirschot.nl/duurzaamheid

 

Zoekgebied Kriekampen 

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oirschot Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonnevelden. Dit zoekgebied is opengesteld van 2 juni 2021 tot en met 30 september 2021. In deze periode kunnen initiatiefnemers zoals inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen.

 

Toekomstige zonnepark(en) in dit gebied moeten voldoen aan het beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen. Hierin zijn voorwaarden opgenomen rondom participatie, verdeling van lusten en lasten en ruimtelijke inpassing. Belangrijke aandachtspunten in dit zoekgebied zijn de zichtlijnen vanuit woningen, de snelweg en het kanaal. Alleen zonnepark(en) in die bestaande groenstructuren en landschapselementen respecteren, behouden en waar mogelijk versterken worden toegestaan.

 

Tot 30 september 2021 hebben de initiatiefnemers de tijd om een plan in te dienen bij de gemeente. Daarbij hoort ook het uitvoeren van omgevingsdialogen (uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen). Na deze termijn beoordeelt en toetst de gemeente deze plannen aan het ‘beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen’.

 

Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel.

               

                Kaartje van het aangewezen zoekgebied in het raadsvoorstel. 

 

Zonnepark-initiatief Kriekampen TPSolar en 8 grondeigenaren 

TPSolar werkt samen met acht grondeigenaren aan een zonnepark-initiatief in Kriekampen. Omdat het gebied is aangewezen als zoekgebied, werken wij momenteel aan een plan wat wij eind september als eerste projectvoorstel willen indienen bij de gemeente. In dit projectvoorstel zullen wij behalve een landschappelijk ontwerp, ook alle randvoorwaarden in kaart brengen. 

 

In de vorm van keukentafelgesprekken en informatieavonden spreken wij met omwonenden, inwoners, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden over het ontwerp van het zonnepark en hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren. Dit wordt ook wel de omgevingsdialoog genoemd. 

 

Wilt u ook geïnformeerd worden en/of meedenken over Zonnepark Kriekampen? 

Dat kan! TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten door hun adviezen en ideeën mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden.

  • Een gesprek bij u thuis;

  • Eerste informatieavond bij Sportcentrum de Kemmer op donderdag 22 juli;

  • Tweede informatieavond bij Sportcentrum de Kemmer op dinsdag 14 september;

  • Digitale informatieavond op dinsdag 21 september.

Stuur een e-mail naar info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44 om u hiervoor aan te melden.

 

Samenwerking met coöperatie KempenStroom

Voor het zonnepark Kriekampen wordt momenteel een samenwerking opgezet met de cooperatie KempenStroom. KempenStroom is een onderdeel van de vereniging KempenEnergie, onder meer bekend van het EnergieLoket in Oirschot. KempenStroom laat burgers en bedrijven participeren in grootschalige energieopwekking in de Kempen. Leden van KempenStroom kunnen meedoen in het project de opwekking van duurzame energie bevorderen en er zelf ook profijt van hebben. Daarnaast wordt een deel van de winst gebruikt voor het steunen van maatschappelijke doeleinden en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. De coöperatie KempenStroom zal om deze reden ook aanwezig zijn tijdens de informatieavonden van Zonnepark Kriekampen.

Voor meer informatie over coöperatie KempenStroom verwijzen we u graag naar hun website: https://www.kempenstroom.nl

 

Contact 

Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Kriekampen in Oirschot? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

 

Neem dan contact op met

Projectontwikkelaar Emma Hendriks 

emma.hendriks@tpsolar.nl

023 741 01 44

Emma Hendriks
kaartje van het aangewezen zoekgebied_