Zonnepark Kriekampen

Landschappelijk ontwerp Oirschot.png
fase 2.png

☀️ Klik hier voor het meest recente landschappelijke ontwerp

☀️ Klik hier voor de laatste informatiebrief over de stand van zaken van Zonnepark Kriekampen

☀️ Klik hier voor de informatie op de website van gemeente Oirschot

Zonnepark Kriekampen is een samenwerking tussen TPSolar en acht grondeigenaren. Het zonnepark initiatief ligt in de gemeente Oirschot, tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal. Het zonnepark is circa 25 hectare groot en zal een vermogen krijgen van circa 25 MWp. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 7.400 gemiddelde Nederlandse gezinnen.

Gemeente Oirschot

Het doel van gemeente Oirschot is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. Er zijn belangrijke ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Dit noemt men een beleidskader, deze kan je hier lezen.

 

Naar aanleiding van dit beleidskader, heeft de gemeenteraad van Oirschot op 1 juni 2021 Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonneparken. Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel. Alleen zonneparken die worden ontwikkelt volgens het beleidskader van de gemeente, krijgen een vergunning.

kaartje van het aangewezen zoekgebied_

Kaartje van het aangewezen zoekgebied in het raadsvoorstel. 

 

Planparticipatie: omgevingsdialoog

In de vorm van keukentafelgesprekken en informatieavonden hebben wij in de tweede helft van 2021 gesproken met omwonenden, inwoners, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden. De inhoud van deze sessies en gesprekken zijn meegenomen in het plan voor een zonnepark in de Kriekampen. Eind december 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning door TPSolar in gang gezet.

Financiële participatie: Lokaal eigenaarschap en samenwerking met coöperatie KempenStroom

TPSolar slaat graag de handen ineen met lokale energiecoöperaties zodat de opbrengsten van een zonnepark ‘landen’ bij de lokale omgeving door bijvoorbeeld lokaal (mede)eigenaarschap, een omgevingsfonds, goedkope stroom of collectieve inkoop van zonnepanelen en werkgelegenheid tijdens bouw en beheer. Voor Zonnepark Kriekampen is TPSolar daarom een samenwerking aangegaan met coöperatie KempenStroom. KempenStroom is een onderdeel van de vereniging KempenEnergie, onder meer bekend van het EnergieLoket in Oirschot. 

 

KempenStroom vindt het belangrijk dat inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen participeren in de lokale opwekking van duurzame energie en daardoor zeggenschap krijgen en kunnen meedelen in de winst. Dit kan men doen door lid te worden van de Coöperatie, waarna men in de toekomst kan participeren in projecten, door het aankopen van KempenStroomDelen. Vanaf 2023 is het mogelijk om KempenStroomDelen te kopen en te participeren in de ontwikkeling van KempenStroom projecten, zoals Zonnepark Kriekampen. Doet u ook mee? Meld u zichzelf dan aan via de website van KempenStroom! 

Voor meer informatie over coöperatie KempenStroom verwijzen we u graag naar hun website: https://www.kempenstroom.nl

​Tot slot

Mocht u nog vragen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, dan horen wij dat graag. Neem dan alstublieft contact met ons op.

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Emma Hendriks 

emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Kriekampen in Oirschot? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

Emma.jpg