Logo

Zonnepark Kriekampen

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Zonnepark Kriekampen is een samenwerking tussen TPSolar en zeven grondeigenaren. Het zonnepark initiatief ligt in de gemeente Oirschot, tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal. Het zonnepark is circa 25 hectare groot en zal een vermogen krijgen van circa 25 MWp. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 7.400 gemiddelde Nederlandse gezinnen. De vergunning is sinds december 2022 onherroepelijk en het zonnepark wordt opgeleverd in 2024.

Gemeente Oirschot

Het doel van gemeente Oirschot is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. Het beleidskader van de gemeente waarin staat hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden, staat hier. Naar aanleiding van dit beleidskader, heeft de gemeenteraad van Oirschot op 1 juni 2021 Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonneparken. Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel. In dit zoekgebied heeft TPSolar een plan gemaakt voor Zonnepark Kriekampen.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting en het beheer en onderhoud van zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. In 2021 en 2022 hebben omwonenden meegedacht met Zonnepark Kriekampen.

☀️ Klik hier voor het definitieve ontwerp

☀️ Klik hier voor de laatste informatiebrief

☀️ Klik hier voor de website van gemeente Oirschot

Financiële participatie is het mee-investeren in en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Wij hebben voor Zonnepark Kriekampen een samenwerking met de energiecooperatie KempenStroom. Met deze samenwerking streven we naar 50% lokaal eigendom, de mogelijkheid voor lokale stroomafname en een zon-op-dak aanbod voor omwonenden binnen 500 meter van het zonnepark.

Daarnaast is TPSolar ook opzoek naar lokale of regionale partijen en initiatieven die zouden kunnen bijdragen aan de bouw, beheer en/of onderhoud van het zonnepark. Hierbij kan gedacht worden aan grondwerkzaamheden en wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, schoonmaak bouwplaats, groeninrichting, etc. Een aantal bedrijven heeft zich nu al bij ons gemeld. Ook interesse? Laat het ons weten!

Wie is KempenStroom?

KempenStroom is een onderdeel van de vereniging KempenEnergie, onder meer bekend van het EnergieLoket in Oirschot. KempenStroom vindt het belangrijk dat inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen participeren in de lokale opwekking van duurzame energie en daardoor zeggenschap krijgen en kunnen meedelen in de winst. Dit kan men doen door lid te worden van de Coöperatie, waarna men in de toekomst kan participeren in projecten, door het aankopen van KempenStroomDelen. Vanaf 2023 is het mogelijk om KempenStroomDelen te kopen en te participeren in de ontwikkeling van KempenStroom projecten, zoals Zonnepark Kriekampen. Doet u ook mee? Meld u zichzelf dan aan via de website van KempenStroom

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Kriekampen in Oirschot?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Emma Hendriks
emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44