Zonnepark Vossenberg

laarbeek.png
TPSolar projectfase 1.png

Begin 2021 heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Laarbeek het zonnepark-initiatief van TPSolar gekozen als 5de en laatste pilotproject.  Het project bevindt zich aan de Vossenberg te Mariahout. De bruto-oppervlakte van dit project is in totaal 8 hectare (ha), waarvan het zonnepark met 14.000 zonnepanelen zo’n 6 ha omvat, de overige 2 ha bestaat uit landschappelijke inpassing en een fruitboomgaard. De potentiële opbrengst van het project staat gelijk aan het verbruik van ruim 2.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs, struweelvogels & Das

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen, struweelvogel en dassen habitat. Hiervoor worden o.a. keverbanken, patrijzenhagen met noot- en besdragende soorten en bloemblokken aangelegd. 

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor hebben wij keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden om de adviezen en ideeën van hen mee te nemen in het ontwerp en hebben wij een bewonersbijeenkomst georganiseerd. 

 

Daarnaast is het voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren financieel te participeren in het zonnepark. Zo zal er een gebiedsfonds worden opgericht en wordt het mogelijk om via een obligatieregeling te participeren in dit project. 

 

Stand van zaken en vervolg

TPSolar heeft eind 2021 in concept de verklaring van geen bedenkingen ontvangen van de gemeenteraad van Laarbeek. 

 

Gemeente Laarbeek heeft het plan daarna getoetst op alle relevante ruimtelijke en juridische aspecten. Na afweging van verschillende belangen is er door de gemeente in concept positief besluit genomen. De gemeente heeft het conceptbesluit op de vergunningaanvraag vanaf 19 april ter inzage gelegd. U kunt tijdens deze periode het plan inzien. Het conceptbesluit ligt, vanaf de bovenstaande datum, 6 weken ter inzage.

 ​

Tot slot

Mocht u nog vragen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, dan horen wij dat graag. Neem dan alstublieft contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Vossenberg? Of zou u willen participeren in dit project?

Contact

 Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Vossenberg? Of zou u willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met Projectontwikkelaar Robert van der Horst robert.vanderhorst@tpsolar.nl

023 741 01 44.

2020_07_16_0541.jpg