Zonnepark Vossenberg

Begin 2021 heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Laarbeek het zonnepark-initiatief van TPSolar gekozen als 5de en laatste pilotproject.  Het project bevindt zich aan de Vossenberg te Mariahout. De bruto-oppervlakte van dit project is in totaal 8 hectare (ha), waarvan het zonnepark met 14.000 zonnepanelen zo’n 6 ha omvat, de overige 2 ha bestaat uit landschappelijke inpassing en een fruitboomgaard. De potentiële opbrengst van het project staat gelijk aan het verbruik van ruim 2.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs & struweelvogels

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen & struweelvogel habitat. Hiervoor worden o.a. keverbanken, patrijzenhagen en bloemblokken aangelegd.

 

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor voeren wij keukentafelgesprekken met direct omwonenden om de adviezen en ideeën van hen mee te nemen in het ontwerp.  

 

Daarnaast is het voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren financieel te participeren in het zonnepark. Zo zal er een gebiedsfonds worden opgericht en wordt het mogelijk om via een obligatieregeling te participeren in dit project. 

 

Vervolg

Samen met omwonenden, gemeente Laarbeek en andere belanghebbenden zal TPSolar het zonnepark in 2021 verder vorm gaan geven. 

Contact

 Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Vossenberg? Of zou u willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met junior projectontwikkelaar Robert van der

Horst. robert.vanderhorst@tpsolar.nl

023 741 01 44.