top of page

Zonnepark Vossenberg

laarbeek.png
fase 3.png

Begin 2021 heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Laarbeek het zonnepark-initiatief van TPSolar gekozen als vijfde en laatste pilotproject.  Het project bevindt zich aan de Vossenberg te Mariahout. De bruto-oppervlakte van dit project is in totaal 8 hectare (ha), waarvan het zonnepark met 14.000 zonnepanelen zo’n 6 ha omvat, de overige 2 ha bestaat uit landschappelijke inpassing en een fruitboomgaard. De potentiële opbrengst van het project staat gelijk aan het verbruik van ruim 2.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs, struweelvogels & Das

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen, struweelvogel en dassen habitat. Hiervoor worden o.a. keverbanken, patrijzenhagen met noot- en besdragende soorten en bloemblokken aangelegd. 

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor hebben wij keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden om de adviezen en ideeën van hen mee te nemen in het ontwerp en hebben wij een bewonersbijeenkomst georganiseerd. 

 

Daarnaast is het voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren financieel te participeren in het zonnepark. Zo zal er een gebiedsfonds worden opgericht en wordt het mogelijk om via een obligatieregeling te participeren in dit project. 

 

Stand van zaken en vervolg

TPSolar heeft in de zomer van 2022 de vergunning voor Zonnepark Vossenberg ontvangen. Het zonnepark heeft in december 2022 ook het akkoord voor de SDE++ subsidie gekregen. Dit betekent dat de voorbereidingen van de bouw van het zonnepark gestart kunnen worden.

 

Wij verwachten eind ’23 of begin ’24 te kunnen starten met de bouw van het zonnepark.

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Robert van der Horst 

robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Vossenberg in Laarbeek? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

2020_07_16_0541.jpg
bottom of page