Logo

Zonnepark Vossenberg

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

14.000 zonnepanelen plaatsen op een oppervlakte van 8 hectare (ha), waarvan 2 ha bestaat uit landschappelijke inpassing en fruitboomgaard. Begin 2021 heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Laarbeek het zonnepark-initiatief van TPSolar gekozen als vijfde en laatste pilotproject. Het project bevindt zich aan de Vossenberg te Mariahout en brengt 8,6 MW op. Dit is gelijk aan het jaarverbruik van ruim 2.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs, struweelvogels & Das

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen, struweelvogel en dassen habitat. Hiervoor worden o.a. keverbanken, patrijzenhagen met noot- en besdragende soorten en bloemblokken aangelegd. 

Participatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor hebben wij keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden om de adviezen en ideeën van hen mee te nemen in het ontwerp en hebben wij een bewonersbijeenkomst georganiseerd. 

Daarnaast is het voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren financieel te participeren in het zonnepark. Zo zal er een gebiedsfonds worden opgericht en wordt het mogelijk om via een obligatieregeling te participeren in dit project. 

Stand van zaken en vervolg

TPSolar heeft in 2022 de vergunning en het akkoord voor de SDE++ subsidie ontvangen. Dit betekent dat de voorbereidingen van de bouw van het zonnepark gestart kunnen worden. Wij verwachten in 2024 te kunnen starten met de bouw van het zonnepark.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Vossenberg in Laarbeek?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met asset manager Robert van der Horst
robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44