Samenwerkingen

TPSolar werkt alleen samen met bedrijven en organisaties die er net als wij naar streven om Nederland duurzamer te maken, op een ecologisch verantwoorde manier en met respect voor de omgeving en het landschap.


 

Logo-Holland-Solar-Juni-2018.png

Branchevereniging zonne-energie

Holland Solar is de brancheverering van de Nederlandse zonne-energiesector waarbij TPSolar is aangesloten. Holland Solar is opgericht in 1983 en werkt samen met zijn leden om ervoor te zorgen dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt. Als brancheorganisatie werken zij samen met hun leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector. 

Set van regels voor de zonne-energiesector

TPSolar hanteert de Gedragscode Zon op Land. In november 2019 tekenden 9 partijen deze Gedragscode Zon op Land; brancheorganisatie Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten (NLVOW), Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming.

De code bevat drie basisprincipes die zijn vertaald in bovenwettelijke regels. Zo bevat de code voorschriften die borgen dat omwonenden adequaat betrokken worden, dat zonneparken meerwaarde bieden voor de natuurwaarden en dat na verloop van tijd het oorspronkelijke grondgebruik terug kan komen.

Actieplatform wilde bijen

Als eerste en enige zonnepark-exploitant is TPSolar partner van Nederland Zoemt; een overkoepelend actieplatform voor wilde bijen. Wij willen zoveel mogelijk bijdragen aan inheemse bestuivers en aan biodiversiteit in het algemeen. Het creëren van habitats voor met name wilde bijen is dan ook een standaard onderdeel van onze projecten. We zien dit partnerschap als een manier om onze betrokkenheid hard te maken. 

ZRN_LogoMetNaamKleur.png

Van zonnepaneel tot grondstof

TPSolar werkt samen met Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN).  Net als andere partijen die zonnepanelen in de markt zetten, is ook TPSolar verantwoordelijk voor de inname en milieuvriendelijke verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur. ZRN helpt ons daarbij. Zij zorgt voor een milieuvriendelijke recycling van zonne-energie producten. Zij demonteren bijvoorbeeld kapotte zonnepanelen en verwerken deze weer tot grondstoffen voor nieuwe panelen.

LogoLabelTien.png

Landschapsinrichting en advies

Het Nederlandsche landschap is uniek, veelzijdig en cultuurhistorisch waardevol. Reden genoeg om de landschappelijke waarden te behouden. Aanpassing van het landschap, zoals bij de komst van een zonnepark, vraagt dan ook om een zorgvuldig overwogen landschapsontwerp. LabelTIEN helpt ons hierbij. Zodoende wordt er rekening gehouden met de karakteristieken van de waardevolle en unieke landschappen die Nederland kent en waar mogelijk worden deze versterkt.

otte.png

Flora- en fauna-experts

Otte Groenadvies maakt voor ons flora en fauna Quickscans. Deze toetsen de geplande ontwikkeling aan de natuurwetgeving. Zo wordt door middel van veldbezoek en bureauonderzoek beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Vervolgens adviseert Otte Groenadvies ons hoe te waarborgen dat aanwezige flora en fauna zo min mogelijk hinder ervaren.

Solar_Konzept_Logo_L.png

Zonnepark ontwikkelaar

TPSolar werkt al jaren samen met het Duitse Solar-Konzept, een specialist op het gebied van het bouwen van grootschalige zonneparken. Door onze krachten te bundelen tijdens de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de parken versterken wij elkaar. Kennisoverdracht en -bescherming staan hierbij centraal. Hierdoor kunnen wij onze klanten een totaalpakket bieden. 

L_Blatter_Legal_RGB.png

Juridisch advies

Blatter Legal ondersteunt TPSolar juridisch bij de ontwikkeling, financiering, bouw en het beheer van onze zonneparken. Zij helpen ons met name met het opstellen van juridische documenten (intentieverklaringen en opstalovereenkomsten) en bij de beantwoording van juridische vragen.