Logo

VIDEO: ecologisch groenbeheer door schapenbegrazing op Zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden

Op bijna al onze zonneparken werken wij voor het beheer samen met een lokale schaapherder en schaapskudde. De schapen werken dan als de ‘natuurlijke grasmaaiers’ op het zonnepark. Tussen, onder en naast de panelen groeit namelijk veel groen. Met behulp van deze beheermethode stimuleren wij de flora en fauna in het gebied. Om men een inkijkje te geven in hoe je dankzij schapenbegrazing een bijdrage kan leveren aan de lokale biodiversiteit, hebben wij een video gemaakt. In deze video verteld schaapherder Dirk Geenen hoe hij dit doet op ons zonnepark in Uden.

Vaak krijgen wij de vraag of zonnepanelen en schapen wel een goede combinatie zijn. De iets meer dan 100 Kempische Heidenschapen van Natuurgrazers Landschapsbeheer (uit Vorstenbosch) die grazen op het zonnepark in Uden zijn een mooi voorbeeld dat het goed werkt.

Twee á drie keer per jaar grazen schapen in afgerasterde delen op Zonnepark Hoogveld-Zuid. Dit noemt men ook wel periodieke schapenbeweiding of drukbegrazing. Het doel hiervan is dat de flora en fauna in het gebied een kans krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Schaapherder Dirk Geenen wilde in 2018 graag een samenwerking met TPSolar aangaan toen hij hoorde dat wij aandacht voor natuur combineren met de opwek van duurzame energie. Vanaf het moment dat het zonnepark gerealiseerd is, nu alweer 5 jaar gelden, doet Dirk samen met zijn iets meer dan 100 schapen en border collies het totale groenbeheer van het zonnepark. “De schapen vinden het hier fantastisch,” legt hij uit. “Ze kunnen schuilen voor de regen of juist in de schaduw liggen tijdens de hete maanden. Daarnaast hebben ze genoeg eetgelegenheid op het zonnepark.”

Bij de aanleg van Zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden is ook rekening gehouden met schapenbegrazing. Zo zijn de zonnepanelen iets hoger geplaatst zodat de schapen er makkelijk onderdoor kunnen en is de bekabeling netjes weggewerkt.

Naast dat de schapen goed kunnen vertoeven op het zonnepark, heeft deze vorm van schapenbegrazing ook voordelen voor de natuur(herstel) en de biodiversiteit in het gebied. Bent u benieuwd hoe deze beheermethode bijdraagt aan de natuur op Zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden? Bekijk dan onderstaande video! 🐑

Drukbegrazing in het kort

Drukbegrazing door schapen stimuleert de variatie in een gebied, doordat steeds andere zones binnen het plangebied toegankelijk gemaakt worden voor schapen.

Ten opzichte van andere beheermethodes heeft deze methode als voordeel:

☀️ dat er continu nectaraanbod is voor insecten;

☀️ er opvangzones rondom het perceel worden gecreëerd tijdens het grazen;

☀️ er het gehele jaar opwarmings- en ei-afzet zones zijn en overwintermogelijkheden voor insecten.

Vooral insecten hebben hier baat bij en zij trekken weer vogels en zoogdieren aan. Dit beheer zal uiteindelijk op deze manier voor een stimulans van de gehele flora en fauna in het gebied zorgen.