Logo

Zonnepark Bekenschot

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Klik hier voor het definitieve ontwerp van november 2023

Op een oppervlakte van 16 hectare duurzame energie opwekken voor 5.300 huishoudens. De gemeenteraad van Lochem heeft in 2018 drie zonnepark-initiatieven van TPSolar uitgekozen om uit te werken. Twee zijn er inmiddels al gebouwd: Zonnepark Armhoede en Zonnepark Berkelweide. De vergunningsaanvraag voor het zonnepark aan de Bekenschot is in september 2020 gepauzeerd en het ontwerp is na overleg met de omwonenden, gemeente, waterschap en provincie aangepast.

Nadruk op natuurontwikkeling

De beoogde locatie voor zonnepark Bekenschot ligt grotendeels in een Groene Ontwikkelingszone. Daarom is het ontwerp ingericht met oog op het verbeteren van de biodiversiteit, natuurwaarden en het ontnemen van het zicht op de installatie. ​Wij hebben in het ontwerp voor de inrichting van de ecologische verbindingen gebruik gemaakt van de expertise van Staring Advies, een ecologisch adviesbureau uit Hoog-Keppel. De betrokken ecoloog doet al vele jaren onderzoek naar reptielen en amfibieën ten zuiden van Barchem en kent dus het gebied goed. Het adviesrapport van Staring Advies kunt u hier lezen. Het ontwerp sluit aan bij de beleidsregels van de provincie voor deze Groene Ontwikkelingszone.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Planparticipatie

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. Sinds de start van de ontwikkeling in 2018, hebben omwonenden kunnen meedenken met Zonnepark Bekenschot. Tijdens de eerste fase van de aanvraag voelden omwonenden zich onvoldoende of onjuist gehoord. Om deze reden hebben wij extra aandacht en tijd ingeruimd voor informatie en inspraak. Het planparticipatietraject is in 2022 weer hervat met aanvullende informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. De wensen en ideeën die door (direct) omwonenden naar voren zijn gebracht zijn meegenomen in gesprekken met de gemeente en met landschapsarchitect en ecoloog Staring Advies. Er is een nieuwe landschappelijke, technische en ecologische inrichtingsplan gepresenteerd op 19 mei 2022.

De groep geïnteresseerden in dit zonnepark loopt erg uiteen bij dit project. Er zijn direct omwonenden, maar ook veel geïnteresseerden die niet direct in de buurt wonen. We reageren altijd serieus op reacties uit de buurt, maar de wensen van direct omwonenden hebben voorrang. Na alle eventuele op- en aanmerkingen zal er een definitief plan gemaakt worden wat bij de gemeente wordt ingediend. De gemeente zal het plan opnieuw inhoudelijk beoordelen en toetsen door de provincie Gelderland.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 19 mei 2022: 

☀️ Uitnodiging direct omwonenden

☀️ Uitnodiging overige geïnteresseerden

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst direct omwonenden

☀️ Aangepaste ontwerptekening Zonnepark Bekenschot

☀️ Ontwerp en afstanden omgeving

☀️ CONCEPT Rapportage landschappelijke inpassing

☀️ Impressiebeelden varianten uitzicht

☀️ Verslag informatiebijeenkomst 19 mei 2022

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 24 februari 2022: 

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Ontwerptekening Zonnepark Bekenschot

☀️ Ligging plangebied met afstanden naar omliggende woningen

☀️ Impressiebeelden zonnepark

☀️ Concept-verslag informatiebijeenkomst

Financiële participatie
Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Graag geven wij niet alleen omwonenden, maar alle Lochemse inwoners en bedrijven de mogelijkheid om met voorrang mee te profiteren van de opbrengsten van zonnepark Bekenschot. Wij bieden in ieder geval onderstaande mogelijkheden aan. 

Vervolg

In juni 2023 is het aangepaste plan bij de gemeente ingediend. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, kunnen we in 2024 SDE-subsidie aanvragen, waarna de bouw op zijn vroegst in 2025 van start gaat. Voor de aansluiting van het zonnepark is al capaciteit gereserveerd bij Liander.

Bent u tegen?
Naast inhoudelijke vragen over het plan heeft een aantal bewoners ook duidelijk aangegeven principieel tegen een zonnepark op deze locatie te zijn. Ook als u tegen de komst van een zonnepark bent, is het altijd zinvol om wel inhoudelijk op de plannen te reageren. Mocht het project namelijk toch doorgaan, dan heeft u in elk geval uw inbreng kunnen geven. 

Mensen met klachten, meningen en vragen – die niet direct gerelateerd zijn aan het ontwerp van het zonnepark – nemen we uiteraard serieus, maar kunnen we niet overtuigen door aanpassingen op het plan. Wij focussen dan ook op de inhoudelijke dialoog over het ontwerp met direct omwonenden. Mensen met principiële bezwaren kunnen tijdens het vergunningsproces altijd een zienswijze indienen en na vergunningverlening is er dan ook nog bezwaar en/of beroep mogelijk.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Bekenschot in Lochem?
Of heeft u wensen, ideeën of suggesties om te participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Stephan Roijers
stephan.roijers@tpsolar.nl of 023 741 01 44