Logo

Belangrijke horde genomen voor zonnepark Kriekampen

Het college van burgemeester en wethouders verleende op 19 juli een ontwerp-omgevingsvergunning aan Zonnepark Kriekampen. Dit zonnepark – gepland voor oplevering in 2024 – is een initiatief van achtOirschotse grondeigenaren, zonnepark-expert TPSolar en energiecoöperatie KempenStroom. Waarom een zonnepark en wat betekent dit voor de inwoners? Vijf betrokkenen geven uitleg.

Projectkaart van de planlocatie

Samen op weg naar een duurzaam Oirschot
Oirschot wil in 2040 energieneutraal zijn. Ad van Beek, wethouder duurzaamheid, maakt zich daar onder andere sterk voor. Waarom, zal niemand verbazen. Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen, is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Ad van Beek: “Daarom zet de gemeente Oirschot in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar dat is niet genoeg. Ook grootschalige energieprojecten zijn nodig. Kriekampen – tussen de A58 en het Wilhelminakanaal – is één van de twee zoekgebieden in Oirschot waar zonneparken mogen komen. De ontwerp-omgevingsvergunning voor zonnepark Kriekampen is een belangrijke stap in de goede richting.” Het zonnepark kan straks een grote hoeveelheid groene stroom leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Denk aan het jaarverbruik van ca. 7.000 huishoudens.

V.l.n.r. Emile van Niekerk (KempenStroom), Ad Smits, Frans van Hoof (KempenStroom), Joep van de Ven, André Smits, Mieke van Hersel, Willem van Gerven, Marlien Kolsters, René Hendriks (TPSolar), Frank Schepens, Pieter van Eert en Henrie van Hersel.

Spelregels
Oirschot heeft sinds 2020 een beleid voor grootschalige zonne- en windenergie. Er zijn spelregels voor: de omgeving moet maximaal betrokken worden bij de ontwikkeling en de opbrengsten moeten eerlijk verdeeld worden zodat inwoners profiteren van de opgewekte energie. Wethouder Joep van de Ven: “Dit zonnepark voldoet daaraan. Het is fantastisch dat dit resultaat samen met zoveel partijen is bereikt. Er zijn 8 grondeigenaren betrokken en onze inwoners kunnen meepraten en -profiteren. Ook zijn we blij met de aandacht die TPSolar besteedde aan de inrichting van het zonnepark. Er is rekening gehouden met de dieren en het groen in het gebied. Er wordt beplanting toegevoegd en er komt een extra wandelpad, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor wandelaars. Ook leuk om te weten: met een zonnepark van dit formaat loopt Oirschot regionaal voorop. We hopen eind september een definitief besluit te kunnen nemen over de omgevingsvergunning.”

De grondeigenaren: v.l.n.r. Ad Smits, André Smits, Mieke van Hersel, Willem van Gerven, Marlien Kolsters, Frank Schepens, Pieter van Eert en Henrie van Hersel.

“We geven de grond terug aan de natuur.”
Grondeigenaar Willem van Gerven: “Het idee van een zonnepark op onze gronden ontstond zo’n 8 jaar geleden. Ik en de zeven andere grondeigenaren hier in Kriekampen – Henrie van Hersel, André Smits, Frank Schepens, Pieter van Eert, Ad Smits, Ad van den Bosch en Harold Kolsters – raakten in gesprek over zonnepanelen op onze gronden. We zagen kansen; het zijn droge gronden, geen hoogwaardige akkers. Ze zijn bijvoorbeeld ongeschikt voor de teelt van asperges. Ook liggen ze in een dode hoek. Er woont niemand, er komt bijna niemand en de gronden zijn moeilijk bereikbaar voor landbouwmachines.”

Investeren in de toekomst
Destijds was Kriekampen echter nog niet aangewezen als zoekgebied voor een zonnepark. Willem van Gerven: “Dat gebeurde pas in 2021. Toen gingen we in gesprek met partijen die de aanleg zouden kunnen doen. We kozen voor familiebedrijf TPSolar, daarmee hadden we allemaal een klik. Met een compact team regelen zij alles wat er bij de aanleg komt kijken. Ook daarna blijven zij betrokken als partner voor het beheer. Later kwam de samenwerking met energiecoöperatie Kempenstroom erbij. Met dit zonnepark investeren we in de toekomst. En wat ik persoonlijk ook heel mooi vind: Mijn overgrootopa heeft in 1910 geholpen bij de ontginning van de grond. Met het zonnepark, meer dan 100 later, geven we de gronden weer terug aan de natuur.”

Constructieve sfeer
René Hendriks (directeur TPSolar): “In Oirschot zijn we al geruime tijd in gesprek. Niet alleen met de grondeigenaren, maar ook met omwonenden, inwoners, belangenorganisaties en belangstellenden. Dat verloopt steeds in een constructieve sfeer. We organiseerden keukentafelgesprekken en twee informatiebijeenkomsten en met de opgehaalde ideeën optimaliseerden we ons voorstel. Als de omgevingsvergunning rond is, gaan we verder aan de slag. Er is nog veel werk aan de winkel, denk aan de materiaalinkoop, het aanvragen van de landelijke subsidie en de financiering. Ook is het belangrijk dat er 50% lokaal eigenaarschap komt. Daarvoor is KempenStroom betrokken. In 2024 willen we starten met de bouw. De aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is al geregeld. Goed om te weten: het gaat hierbij om een eigen aansluiting. Daardoor heeft het zonnepark geen effect op de teruglevering van stroom bij mensen die zelf zonnepanelen hebben.”

“Inwoners profiteren mee.”
Ook Energiecoöperatie KempenStroom was vrij snel betrokken bij het zonnepark. Emile van Niekerk (bestuurslid): “Dat gebeurde eigenlijk spontaan. Ik kocht asperges bij Van Gerven en toen kwam het onderwerp ‘zonnepark’ ter sprake. Toen ik vervolgens contact legde met TPSolar, was men daar net op zoek naar ons, als de regionale energiecoöperatie. Wij hebben inmiddels veel kennis en ervaring met de coöperatieve aanpak voor grootschalige duurzame energieopwekking. Als bestuurslid én inwoner van Oirschot was ik meteen enthousiast. Hoe mooi is het dat inwoners lid kunnen worden, kunnen meepraten en naar eigen draagkracht kunnen meeprofiteren van de opbrengsten? Als lid kunnen zij later dit jaar aandelen van € 100 p/st – genaamd KempenStroomDelen – kopen. We verwachten positieve rendementen. Daarnaast wordt een deel van de winst gebruikt voor het steunen van maatschappelijke doeleinden en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. Daar profiteren alle inwoners van.”

Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.kempenstroom.nl. Emile van Niekerk: “Daar staat ook een aanmeldformulier. Gezien de huidige roerige tijden – met veel aandacht voor het milieu en hoge energieprijzen – verwacht ik veel belangstelling voor het lidmaatschap en de KempenStroomDelen. Daarbij denk ik aan inwoners met een warm hart voor duurzaamheid.”

Terinzagelegging
De Ontwerp-omgevingsvergunning voor zonnepark Kriekampen ligt vanaf volgende week (week 31) 6 weken ter inzage. Binnen deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.