Logo

Bouw Zonnepark Lungendonk gestart

TPSolar is deze week gestart met de bouw van Zonnepark Lungendonk in Someren. Zonnepark Lungendonk is het vijfde zonnepark van TPSolar en zal met circa 26.000 zonnepanelen bijna 12 MWp aan duurzame energie gaan opwekken. Dit is voldoende voor ruim 3.300 Somerense huishoudens.

Het unieke aspect van Zonnepark Lungendonk is dat ruim 23% van het totale perceel groen zal worden ingericht. Dit past goed binnen, en overtreft zelfs, het beleid van de Gemeente Someren wat stelt dat minimaal 10% van het gebied van zonneparken voor de landschappelijke inpassing moet worden ingezet. De groene inrichting bestaat uit een brede, natuurlijke groenbuffer die de aangrenzende woningen van het terrein scheidt. Daarnaast komt er een bloemrijke strook die midden over het park loopt en waarop meerdere grote bijenhotels zullen worden geplaatst. Ook zal er rondom het zonnepark bloemrijk grasland ingezaaid worden.

De verwachting is dat de bouwactiviteiten eind december grotendeels afgerond zijn. Daarna start de laatste fase, de afwerking en oplevering. In deze fase zullen onder andere testen en kwaliteitscontroles door meerdere instanties worden uitgevoerd en de bouwplaats worden opgeruimd. Hierna kan het zonnepark officieel in gebruik worden genomen.

Meeprofiteren van de zonne-energie in het zonnepark in Someren kan nog via www.zonnepanelendelen.nl! Namelijk door te investeren in het zonnepark via zogenaamde ‘ZonneDelen’ (25 euro per stuk). Met de gemeente is afgesproken dat inwoners van Gemeente Someren voorrang krijgen bij de inschrijving. Zij hebben 28 dagen de tijd om te investeren. Met deze ZonneDelen profiteert men van de opgewekte zonne-energie uit het zonnepark.

Kijk voor meer informatie hierover op:
https://www.zonnepanelendelen.nl/project/lungendonk_tpsolar/