Logo

Bouwfase zonnepark Berkelweide gereed

De algemene bouwactiviteiten van Zonnepark Berkelweide in Lochem zijn afgerond. Met ongeveer 21.600 zonnepanelen zal het zonnepark bijna 10 megawatt aan duurzame energie opleveren, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ruim 2.700 gemiddelde huishoudens.

Bouwwerkzaamheden
De start van de bouw van het zonnepark was eind augustus. Sturris uit Laren heeft allereerst de halfverharde wegen op het terrein aangelegd en vervolgens het hekwerk geplaatst. Twee weken later stonden alle verticale funderingsprofielen in de grond, waarop vervolgens de onderconstructie is gemonteerd waarop de zonnepanelen liggen. Half september zijn de eerste panelen geplaatst, en op 4 oktober waren deze allemaal geïnstalleerd en kon gestart worden met de bekabeling. Een hoogtepunt was de aankomst van de twee transformator/omvormerstations op 9 november, die met een grote hijskraan op hun plaats zijn gezet. In de afgelopen twee weken zijn de laatste montagewerkzaamheden afgerond, en daarmee kwam de bouwfase tot een einde.

De planning
Het zonnepark is daarmee nog niet klaar. In de komende maanden worden er nog allerlei werkzaamheden uitgevoerd aan de elektrische installatie en vinden er verschillende testen en keuringen plaats. Ook wordt de landschappelijke inpassing in de komende weken aangelegd door agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. De aansluiting van de kabel naar het naastgelegen hoogspanningsstation is de laatste stap, dit zal naar verwachting begin 2021 gebeuren, waarna het zonnepark elektriciteit gaat opwekken voor ruim 2.700 huishoudens van Lochem. Vanaf volgend jaar zal er ook periodieke schapenbeweiding plaatsvinden.