Logo

Combinatie natuurontwikkeling en zonne-energie maken zonnepark Zuidvelde uniek

Zonnepark Zuidvelde wordt een uniek project. Van de beschikbare ruimte, wordt namelijk ruim de helft gebruikt voor natuurontwikkeling. Niet eerder werd in Nederland in die verhouding duurzame energie gecombineerd met nieuwe natuur.

Dinsdag 24 augustus organiseerden initiatiefnemers Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar een goed bezochte informatiemarkt voor de bewoners uit het invloedgebied en raadsleden van de gemeente Noordenveld. Zonnepark Zuidvelde beslaat 68 hectare aan natuur en open ruimte en 67 hectare aan zonnepanelen. Zo worden de panelen in een Zuid-opstelling geplaatst, met na elke rij panelen een royale ‘open’ strook groen. De brede groenstroken rondom het zonnepark onttrekken de panelen aan het zicht.

Daarnaast verfraaien de initiatiefnemers het gebied met brede akkerranden, herstellen zij landschapselementen zoals houtsingels en richten een verbindingszone in tussen het bos van Huis ter Heide en het bos bij Peest. Voor de ree en de das brengt dat nieuwe mogelijkheden met zich mee, terwijl akkervogels en bijvoorbeeld de haas ook gedijen bij rust en nieuwe natuur.

Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar richten ook een gebiedsfonds op. Met geld uit het gebiedsfonds kan de leefbaarheid van dit deel van de gemeente Noordenveld worden verbeterd. Bewoners is nadrukkelijk gevraagd na te denken over initiatieven. De eerste ideeën daarvoor zijn ook al geopperd: het subsidiëren van zonnepanelen op daken en de aanleg van een nieuw fietspad. Het beheer van het fonds komt te liggen bij belangenverenigingen De Velden en Huis ter Heide.

Energiecoöperatie Noordseveld (ECN), die zich al langere tijd inzet voor het verduurzamen van de gemeente Noordenveld, wordt voor de helft eigenaar van het park. Bewoners die lid worden van ECN kunnen mee beslissen over hoe het geld dat het park opbrengt het best kan worden besteed. Voor het park verhuren onder andere de boerenfamilies Janssen, Bosma en Hoven een deel van hun landbouwgrond. Die grond blijft hun eigendom en kan over 25 jaar, wanneer het park wordt ontmanteld, weer als landbouwgrond worden gebruikt.

Het inrichten van het gebied brengt veel extra werk met zich mee. Dat gaat, zo viel dinsdagavond te beluisteren, zo veel als mogelijk uitgevoerd worden door lokale bedrijven. Zij kennen tenslotte het gebied als geen ander. Het zonnepark Zuidvelde, moet voor de streek van meerwaarde zijn. Dat geluid kwam op de informatiemarkt meermalen naar voren. Er komt daarom een beheerplan voor alle aangebrachte natuur, zodat het zonnepark voor 25 jaar lang onderhouden wordt. De afspraken hiervoor worden vastgelegd met de gemeente Noordenveld.

Voor bewoners aan de Peesterweg en Veldweg komt het zonnepark op 300 meter afstand. Voor zij die wonen aan de Asserstraat op 600 meter. Om een gevoel te krijgen bij die afstand hebben de initiatiefnemers vanuit verschillende gezichtspunten visualisaties gemaakt. De ongeveer 85 belangstellenden die de informatiemarkt bijwoonden konden zo met eigen ogen de huidige en toekomstige situatie zien en ervaren vanaf 190 tot 610 meter afstand.

Verhelderend, was de belangrijkste conclusie na afloop van de informatiemarkt. Er was alle tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, zodat veel vragen en onduidelijkheden uit de weg konden worden genomen.