Logo

Ecologie brochure Holland Solar

Afgelopen week heeft brancheorganisatie Holland Solar de brochure ‘Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland’ gepubliceerd. In de brochure staan twaalf voorbeelden van zonneparken die inzetten op verbetering van de plaatselijke ecologie. Voor TPSolar is de verbetering van ecologie een kernprincipe en we zijn dan ook verheugd dat er twee van onze zonneparken in de brochure staan.

Gedragscode Zon op Land
Holland Solar heeft samen met verschillende maatschappelijke partners, zoals Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming in 2019 een gedragscode voor het ontwikkelen van zonneparken op land vastgesteld. Als lid van Holland Solar committeert TPSolar zich aan de Gedragscode. TPSolar vindt het belangrijk om in samenspraak met omwonenden een park te ontwerpen welke past in het landschap en waarbij iedereen financieel kan profiteren.

Zonnepark Armhoede en Hoogveld-Zuid
Met onze zonneparken Armhoede in Lochem en Hoogveld-Zuid in Uden staan er twee voorbeelden in de brochure hoe een goede ecologische inpassing kan leiden tot een verbetering van de lokale natuur.

Zonnepark Armhoede is een goed voorbeeld van slim omgaan met ruimte: duurzame energie opwekken op een voormalige vuilstort. De plaatselijke ecologie wordt versterkt door middel van bijenhotels en het inzaaien van bloemrijk grasland. Zo wordt er een leefgebied voor de wilde bij en andere bestuivers gecreëerd.

Zonnepark Hoogveld-Zuid is gerealiseerd op een niet uitgegeven deel van een industrieterrein, waar voorheen geen hoge ecologische waarden aanwezig waren. Met advies van Wageningen University & Research is het zonnepark ontworpen. Een ecologische verbindingszone is gecreëerd met poelen en gradiënten. Verder is rondom de gehele installatie bloemrijk grasland ingezaaid waarop negen bijenhotels zijn geplaatst om zoveel mogelijk bestuivers aan te trekken. Het bloemrijke grasland wordt uitsluitend periodiek beweid met schapen, zodat jarenlange bloei wordt gewaarborgd.

Ook bij de ontwikkeling van onze toekomstige projecten zullen wij ons blijven inzetten voor een ecologische meerwaarde van zonneparken.

Klik hier voor de link naar de gehele brochure van Holland Solar.