Logo

Gedragscode Zon op Land vernieuwd

26 januari 2024

Om de Nederlandse energietransitie te laten slagen is samenwerking essentieel. Op 13 november 2019 tekenden 9 partijen dan ook de Gedragscode Zon op Land. Eén van deze partijen is Holland Solar, de brancheorganisatie voor zonne-energiebedrijven in Nederland waarbij TPSolar is aangesloten. Met de veranderingen in de energiesector, was ook een vernieuwing van de Gedragscode Zon op Land nodig. Het grootste veranderpunt is de hardere eisen en voorwaarden voor participatie bij zonneparken. In januari 2024 heeft Holland Solar een vernieuwde versie van deze gedragscode gepubliceerd.

Met de Gedragscode Zon op Land erkennen de organisaties dat zon op land nodig is voor het halen van de doelen van de energietransitie, op een ecologische en maatschappelijke verantwoorde manier. Niet alleen Holland Solar heeft de vernieuwde gedragscode getekend, maar ook de vereniging van omwonenden van energieprojecten (NLVOW), Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming.

Drie basisprincipes

Bij het ontwikkelen van zonneparken op land zullen de leden van Holland Solar de volgende principes hanteren:

  1. Betrekken van omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid financieel te participeren.
  2. Door een goede locatiekeuze en vormgeving meerwaarde bieden aan de omgeving: de natuur ter plekke zal erop vooruit moeten gaan; omwonenden zullen mee kunnen profiteren.
  3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek (geen afval, vervuiling; goede bodemkwaliteit).

Lees de Gedragscode Zon op Land hier

Gedragscode-Zon-op-Land-2024Downloaden