Logo

Gemeente Laarbeek verleent omgevingsvergunning zonnepark Vossenberg

6 oktober 2022

Voor het realiseren van zonnepark Vossenberg heeft gemeente Laarbeek de omgevingsvergunning verstrekt. De beoogde locatie bevindt zich aan de Vossenberg te Mariahout. Het zonnepark-initiatief zal voor ongeveer 2.500 huishoudens in Laarbeek groene stroom opwekken.

☀️ Landschappelijke inrichting
Het landschappelijk inrichtingsplan is ontwikkeld met als doel om het leefgebied van de patrijs, struweelvogels en de das te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Om het leefgebied voor deze dieren te bevorderen zullen o.a. keverbanken, patrijzenhagen met noot- en besdragende soorten en struweelsoorten worden aangelegd. Hierdoor zal er voor deze soorten het hele jaar door voedsel en onderdak te vinden zijn.

☀️ Omgevingsvergunning, SDE++ aanvraag en de verwachte planning
Wij hebben in september 2022 de definitieve omgevingsvergunning ontvangen. Dit houdt in dat de voorbereidingen voor de financiering en de bouw gestart kunnen worden. Om het project in Laarbeek te kunnen realiseren, hebben wij recent de zogenaamde subsidie SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) aangevraagd. Het zonnepark is momenteel in afwachting op het accepteren van deze subsidieaanvraag. Wij verwachten eind 2023 of begin 2024 te kunnen starten met de bouw van het zonnepark.