top of page

Zonnepark Hooiweg

20220729 Zonnepark Hooiweg - Ontwerp landschappelijke inpassing v11_Pagina_1.png
fase 1.png

Klik hier voor het landschappelijk ontwerp van 29 juli 2022

Zonnepark Hooiweg ligt in het buitengebied tussen Dalfsen en Berkum nabij de Vecht en haar uiterwaarden aan het einde van de Maatgravenweg. Op een oppervlakte van 13 hectare (ha) worden 20.000 panelen geplaatst waarmee 13,8 MW kan worden opgewekt. Dat is 25 jaar lang groene stroom voor ongeveer 3700 Nederlandse huishoudens. Naast de opwek van duurzame energie zal het zonnepark voor om en nabij 7 ha worden gebruikt voor het stimuleren van de lokale ecologie en landschappelijk ingepast. Zo wordt het park omringd door ontwikkelde (hout)singels en deze zullen waar nodig worden versterkt. Op deze manier zal het zonnepark bijna volledig omringd worden door een stevige groenstructuur. 

 

Planning

Op 30 juni 2022 is de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het realiseren van het zonnepark. Deze aanvraag heeft vervolgens ter inzage gelegen en daarop zijn 5 zienswijzen ingediend. Er wordt een zienswijzennota opgesteld en weer voorgesteld aan de raad om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. In een later stadium wordt er bepaald wanneer het zonnepark gebouwd en aangesloten kan worden.

Inpassing en Ecologie

TPSolar wil een zonnepark realiseren wat goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Dalfsen. De voorwaarden van de provincie, gemeente als ook de wensen van omwonenden en overige belanghebbenden vormen de basis voor de inrichting van het park en de stimulering van de ecologie. Zo is er tussen en om de panelen heen veel vrije ruimte voor natuurontwikkeling. Met o.a. schapenbeweiding, bloemenbeplanting en bijenheuvels/hotels geven we een bijdrage aan de natuur. De bestaande (hout)singels aan de rand van het gebied worden waar nodig versterkt. Door de verdichting van de houtwallen en het weglaten van verlichting wordt de donkerte gekoesterd en versterkt, wat ten goede komt aan de fauna. Ook zorgt een verdichting van de singels ervoor dat het park zoveel mogelijk aan het zicht van buitenaf wordt onttrokken. Bovendien worden er kleine tunnels in het hekwerk geplaatst, waardoor dassen en andere kleine zoogdieren gebruik kunnen blijven maken van de grond onder de panelen en het voedsel wat het te bieden heeft. Ten zuiden van de locatie wordt ruimte vrijgemaakt voor (met name) ringslangen en amfibieën. Hier komen drie grote poelen te liggen, in ruige begroeiing, met een aantal broedhopen. 


In het noordoosten van het zonnepark, tegen de dijk van de Vecht aan, komt een voedselbos. Een voedselbos is een agrarische productievorm waar gebruik gemaakt wordt van de structuur en functionaliteit van de ecosystemen van een bos. Hierin groeit een variëteit aan eetbare planten op verschillende hoogtes. Bestaande uit meerjarige planten in de vorm van bodembedekkende planten, struiken en bomen. 
Als beheerder blijft TPSolar nauw betrokken bij de ontwikkeling en behoud van de bodemkwaliteit en natuur. Zo wordt door Otte Groenadvies en Alcedo Natuurprojecten voor een bepaalde periode de ontwikkeling van biodiversiteit gemonitord. Zij kijken hierbij o.a. naar wilde bijen, amfibieën en ringslangen. Samen met adviesbureau Econsultancy wordt een monitoringsysteem opgezet om de kwaliteit van de bodem en van het grondwater in de gaten te houden.

 

Financiële participatie

TPSolar streeft naar 50% lokaal eigendom voor zonnepark Hooiweg. Mocht blijken dat mede-eigenaarschap niet haalbaar is, dan biedt TPSolar mee-investeren aan als vorm van financiële participatie. Zo richten we een samenwerking in met ZonnepanelenDelen of een soortgelijk obligatieplatform, waarbij inwoners van de Marshoek, Herfte en de rest van regio kunnen investeren in Zonnepark Hooiweg. Onder voorwaarden bieden we omwonenden ook financiële compensatie aan voor de aanschaf van zonnepanelen op dak of een korting op de energierekening. Ook wordt een omgevingsfonds opgericht met als doel om lokale duurzame initiatieven in Marshoek te steunen.  Bent u geïnteresseerd in de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Hooiweg in Dalfsen? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Connor Hendriks 

connor.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44

2020_07_16_0546.jpg
bottom of page