Logo

Zonnepark Hooiweg

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Zonnepark Hooiweg ligt in het buitengebied tussen Dalfsen en Berkum nabij de Vecht en haar uiterwaarden aan het einde van de Maatgravenweg. Op een oppervlakte van 13 hectare (ha) worden 20.000 panelen geplaatst waarmee 13,8 MW kan worden opgewekt. Dat is 25 jaar lang groene stroom voor ongeveer 4100 Nederlandse huishoudens. Naast de opwek van duurzame energie zal het zonnepark voor om en nabij 7 ha worden gebruikt voor het stimuleren van de lokale ecologie en landschappelijk inpassing.

Planning

Er is een onherroepelijke omgevingsvergunning voor zonnepark Hooiweg. Medio september 2023 is de SDE-subsidie aangevraagd bij het Rijk. Na het verkrijgen van de SDE-subsidie zal TPSolar de bouw van het project voorbereiden. Vanwege congestie op het elektriciteitsnet zal de bouw van het zonnepark nog niet plaatsvinden in 2023 en 2024. TPSolar houdt de omwonenden op de hoogte m.b.t. de start van de bouwwerkzaamheden. De bouw van het zonnepark zal 4 tot 6 maanden duren.

Inpassing en Ecologie

TPSolar wil een zonnepark realiseren wat goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Dalfsen. De voorwaarden van de provincie, gemeente als ook de wensen van omwonenden en overige belanghebbenden vormen de basis voor de inrichting van het park en de stimulering van de ecologie. Zo is er tussen en om de panelen heen veel vrije ruimte voor natuurontwikkeling.

​In het noordoosten van het zonnepark, tegen de dijk van de Vecht aan, komt een voedselbos. Een voedselbos is een agrarische productievorm waar gebruik gemaakt wordt van de structuur en functionaliteit van de ecosystemen van een bos. Hierin groeit een variëteit aan eetbare planten op verschillende hoogtes.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Er zijn verschillende mogelijkheden om als inwoner van de Marshoek en regio Dalfsen te participeren en mee te profiteren van Zonnepark Hooiweg (op het moment dat deze gerealiseerd is):

Contact
Heeft u een vraag omtrent Hooiweg in Dalfsen?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Connor Hendriks
connor.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44