Logo

Invulling gebiedsfonds weer opgepakt als Zonnepark Zuidvelde is vergund

De gesprekken over het gebiedsfonds bij Zonnepark Zuidvelde zijn tijdelijk uitgesteld. Het gebiedsfonds maakt onderdeel uit van de afspraken die horen bij het zonnepark. Komt het zonnepark er, dan het gebiedsfonds ook.

Gemeente Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om energieprojecten op een verantwoorde manier in de omgeving in te passen ontwikkelde de gemeente daarvoor spelregels. Een van die regels betreft het inrichten van een gebiedsfonds. Doel van een gebiedsfonds is dat bewoners uit het gebied ook voordeel hebben van duurzame energieprojecten. Een voorbeeld van zo’n duurzaam energieproject is het zonnepark in Zuidvelde.

Een gebiedsfonds wordt gevuld door de eigenaren van het energieproject. In geval van Zonnepark Zuidvelde zijn dat Ankehaar Solar, Chint Solar, TPSolar en Energiecoöperatie Noordseveld (ECN). Zij storten jaarlijks een vast bedrag – er is nu sprake van 25.000 euro per jaar over een periode van 15 jaar – in het gebiedsfonds en inwoners van het invloedgebied krijgen daar de zeggenschap over.

Gebied versterken
Uitgangspunt is dat dat geld wordt gebruikt voor maatschappelijke of duurzame projecten die het gebied versterken. Te denken valt aan de verduurzaming van gebouwen en woningen, het aanleggen van een recreatieve route of de organisatie van evenementen voor de buurt.

Het project geeft dan lokaal meerwaarde, zegt de gemeente Noordenveld daarover. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die wordt afgesloten met de gemeente. Het geld voor het gebiedsfonds komt bovenop het lokaal eigendom in het zonnepark. Naast het gebiedsfonds is dat een van de andere spelregels die gelden voor duurzame energieprojecten.

De opzet en het beheer van een gebiedsfonds is complex. Dat blijkt uit de ervaringen die elders in Nederland al zijn opgedaan met het inrichten van een gebiedsfonds: van het bepalen welke partij het geld moet beheren tot het overleggen met de omgeving en het maken van afspraken waar het geld aan wordt uitgegeven Geen situatie is namelijk gelijk. De praktijk is, geeft Michiel Mulder van Bronnen van Ons (die ECN ondersteunt) aan, dat alleen met maatwerk voor de streek het hoogst haalbare rendement kan worden gehaald.

Dat geldt ook voor het gebiedsfonds dat bij zonnepark Zuidvelde gaat horen. De mogelijkheden hoe de beheerstructuur van een gebiedsfonds eruit kan zien, hebben Ankehaar Solar, Chint Solar, TPSolar en ECN najaar 2021 tijdens een bijeenkomst gedeeld met de belangenverenigingen De Velden en Huis ter Heide.

Alles op z’n tijd
Verdere gesprekken daarover zijn echter opgeschort omdat de invulling van het gebiedsfonds pas aan de orde is, wanneer het zonnepark is vergund. De betrokken partijen willen niet op de zaken vooruit lopen. Er is te zijner tijd nog genoeg tijd en gelegenheid om de beheerstructuur en de aanwending van het geld uit het gebiedsfonds verder uit te werken.

Belangrijkste is, geven Ankehaar Solar, Chint Solar, TPSolar en ECN aan, dat het gebiedsfonds er sowieso komt na vergunning én dat het de streek moet versterken. Jannes Janssen van Ankehaar Solar zegt daarover: ‘Het gebiedsfonds en wat daarmee wordt ontwikkeld, moet passen bij de streek. Het geld moet op de goede plekken terecht komen.’ Het voornemen van de initiatiefnemers is om 15 jaar lang 25.000 euro af te dragen aan het gebiedsfonds. In die periode wordt het fonds gevuld met in totaal 375.000 euro.

Veelgestelde vragen
We hebben een handig overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen over onder de landschappelijke inpassing, de natuur, participatie en de financiering. Lees verder: Veelgestelde vragen