top of page

Zonnepark Laarakkerdijk

Ontwerp Reusel.png
fase 1.png

Gemeente Reusel de Mierden wil zo snel mogelijk verduurzamen en overschakelen naar hernieuwbare energie met als doel klimaatneutraal te worden. De gemeente heeft voor de duurzame opwek van zonne-energie onder andere het zoekgebied Laarakkerdijk aangewezen. TPSolar heeft hiervoor een vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van een zonnepark.

Locatie
Zoekgebied Laarakkerdijk, de locatie waar het zonnepark moet komen, ligt bij twee bestaande windmolens van Eneco. Het park zal zo’n 30 hectare groot worden en met rond de 56.000 panelen een vermogen krijgen van 35 MW, ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van circa 10.000 huishoudens.

Door het zonnepark op dezelfde percelen als de windmolens te realiseren, kan gebruik gemaakt worden van de bestaande elektriciteitskabels. Bovendien zijn de opwekmomenten van de twee parken aanvullend op elkaar. Als het zonnig is waait de wind meestal niet en andersom.

Afbeelding 1 voor uitkijk RDM.PNG

Samen verkennen
Omdat wij ons realiseren dat de komst van een zonnepark mogelijk invloed heeft op het woongenot, betrekken we omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij de plannen. Zodat voor iedereen duidelijk is hoe het park eruit gaat zien en ingevuld wordt. De plannen zijn doormiddel van een aantal bewonersavonden afgestemd met de omgeving.

Ook wordt met de lokale energie coöperatie KempenStroom samengewerkt voor het realiseren van lokaal eigendom en het omgevingsfonds, waardoor de lokale omgeving kan meeprofiteren van het zonnepark. Voor meer informatie over coöperatie KempenStroom verwijzen we u graag naar hun website: https://www.kempenstroom.nl.

Afbeelding 2 voor uitkijk RDM.jpg

Landschappelijke inpassing
Het zoekgebied Laarakkerdijk, waar wij het zonnepark willen realiseren, is vastgesteld in het raadvoorstel ‘vaststellen aangepaste openstellingstermijn en zoekgebied voor initiatieven zonneparken omgevingsvisie Reusel-de Mierden’. Klik hier voor de link naar het document.

Het zonnepark wordt vanaf de Laarakkerdijk deels door de bestaande agrarische bebouwing aan het zicht onttrokken. Om het zonnepark verder aan het zicht te onttrekken, wordt aan de noord-, west- en zuidkant beplanting geplaatst, waarbij enkel inheemse soorten met ecologische waarde worden gebruikt. Het park wordt ontworpen op een manier die de biodiversiteit stimuleert. Bovendien wordt de locatie ingericht met verschillende ecologische zones die de (terug)komst van akkervogels vergroot. Zo zal er een ecologische zone aan de oostkant van circa 2,5 hectare speciaal voor de patrijs en inheemse bijen worden ingericht. 

Landschapsarchitectenbureau LabelTIEN heeft een ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing.

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Laarakkerdijk in Reusel de Mierden? Of zou u willen participeren in dit

project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Robert van der Horst

robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44

2020_07_16_0541.jpg
bottom of page