Logo

Liander sluit zonnepark aan op ‘vluchtstrook’

Door Zonnepark Bloesemlaan in Zeewolde aan te sluiten op de reserve-installaties van het elektriciteitsnet, geeft TPSolar duurzame initiatieven in de regio een extra duw in de rug. Door gebruik te maken van een dergelijke ‘vluchtstrook’ ontstaat ruimte om duurzame initiatieven, die in eerder in de wachtrij stonden door gebrek aan netcapaciteit, toch aan te sluiten. Het is voor het eerst dat een ontwikkelaar van zonneparken voor deze optie kiest.

Gebrek aan netcapaciteit
Er is grote belangstelling van zonneparken om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet. Het netwerk is daar oorspronkelijk niet voor ontworpen. Met name in landelijke gebieden, waaronder provincie Flevoland, is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt of in zicht. Het uitbreiden van deze netten kost veel tijd. Hierdoor zijn op verschillende plekken wachtrijen ontstaan voor een aansluiting op het net of voor het terug leveren van elektriciteit. Daarom wordt ook ingezet op slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten.

Slimme oplossing
In Zeewolde wordt nu zo’n slimme oplossing toegepast. Het zonnepark wordt  aangesloten op een vluchtstrook van het elektriciteitsnet, bestaande uit reservekabels- en installaties normaal alleen gebruikt bij onderhoud of storingen. Netbeheerder Liander bekijkt momenteel hoeveel aanvragers uit de eerder genoemde wachtrij gebruik kunnen maken van deze oplossing. In de praktijk betekent dit dat mensen in de omgeving van ons zonnepark nu zonnepanelen op hun daken wel kunnen aansluiten.

Afspraken
Met het zonnepark van TPSolar, dat uiteindelijk elektriciteit gaat produceren voor 2.200 huishoudens, worden speciale afspraken gemaakt over het gebruik van de reserve-installaties van het verdeelstation in Zeewolde. Bij onderhoud of storingen wordt het zonnepark tijdelijk afgeschakeld om de energievoorziening in de regio te kunnen blijven garanderen.

Netuitbreiding
De capaciteit die beschikbaar komt, is niet toereikend voor alle duurzame plannen voor zon en wind in Flevoland. Daarom worden de komende jaren ook forse netuitbreidingen gerealiseerd, waaronder een uitbreiding van het verdeelstation in Zeewolde. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in 2023 klaar. De komende jaren worden tientallen miljoenen euro’s in Flevoland geïnvesteerd voor de versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Bron: Liander.nl