Logo

Nieuw kennisplatform participatie

Energieparticipatie.nl is een nieuwe website die is opgezet door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het doel van deze online-leeromgeving is om lokale participatie bij duurzame- energieprojecten te stimuleren.

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatiemogelijkheden bij hernieuwbare energieprojecten. Om aan de gestelde doelstellingen uit het Klimaatakkoord te voldoen, is Nederland in 30 energieregio’s opgedeeld.  Deze 30 energieregio’s werken momenteel samen aan de plannen omtrent de opwek van duurzame energie. Al deze plannen en ambities worden samengebundeld in de Regionale Energiestrategieën (RES).

Een belangrijk onderdeel in al regionale energiestrategieën is het onderwerp participatie. Met energieparticipatie.nl hoopt het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie praktische tools breed beschikbaar te maken op het gebied van participatie om zo inzichtelijk te maken wat belangrijk is bij het meepraten, meedenken en meedoen. De website biedt informatie, maar ook praktijkvoorbeelden en praktische tools over de mogelijkheden, vormen en doelen van participatie bij een duurzaam-energieproject.

Eerder al stelden Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de NVDE, Holland Solar en NWEA een bestand op met veelgestelde vragen (Q&A) over participatie bij hernieuwbare energieprojecten zoals zonneparken of windmolens. Energieparticipatie.nl is een uitbreiding op de Q&A en is bedoeld om aanvullende informatie te verstrekken.

TPSolar staat achter de Q&A en de nieuwe leeromgeving en biedt bij haar initiatieven altijd verschillende vormen van participatie aan.

De Q&A is te lezen via de link: https://www.nwea.nl/wp-content/uploads/2020/05/20200430-QenA-participatie-def.pdf