Logo

Omgevingsvergunning voor Zonnepark Berkelweide

De gemeente Lochem heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor Zonnepark Berkelweide van TPSolar. Het zonnepark krijgt 21.600 zonnepanelen en wordt gesitueerd nabij de Kanaaldijk.

Ruimtelijke onderbouwing
De ruimtelijke onderbouwing van TPSolar heeft volgens de gemeente duidelijk gemaakt dat het bouwen en 25 jaar lang exploiteren van een zonnepark op de voorgestelde projectlocatie past binnen nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid en binnen de ruimtelijke structuur. De huidige grondeigenaar is een gepensioneerde melkveehouder, die het perceel verpacht aan zijn opvolger. Het is momenteel grasland. In overleg met beide partijen koopt TPSolar het perceel zodat de huidige pachter elders een beter grondstuk kan verwerven.

Wensen omwonenden
Rekening houdend met de wensen van omwonenden, gemeente en waterschap en de bestaande landschapskenmerken is een inrichtingsplan gemaakt. Hierbij zijn de 21.600 zonnepanelen optimaal gesitueerd. Het totale vermogen van het zonnepark is 9,7 megawattpiek.

Bron: Solar Magazine