Logo

Omgevingsvergunning Zonnepark Beeksedijk Goirle

Gemeente Goirle heeft een omgevingsvergunning verleent aan initiatiefnemers TPSolar en ZonVelden voor Zonnepark Beeksedijk. De beoogde locatie bevindt zicht ten zuidoosten van Goirle, aan de Beeksedijk. Het zonnepark-initiatief zal voor ongeveer 3.500 huishoudens in Goirle groene stroom gaan opwekken.

Biodiversiteit
De grondeigenaren zijn inmiddels een aantal jaar gestopt met actief boeren en willen met dit initiatief een steentje bijdragen aan de lokale energietransitie. Naast de energietransitie is biodiversiteit voor de grondeigenaren belangrijk. Daarom is besloten om dit zonnepark zodanig in te richten dat de lokale biodiversiteit wordt gestimuleerd. De initiatiefnemers hebben een plan ontwikkeld dat het leefgebied van de patrijs (als voorbeeldsoort) verbeterd. Patrijzen komen van oudsher veel voor in landelijke gebieden in Brabant, maar hebben het om verschillende redenen steeds moeilijker. Om leefgebied voor de patrijzen te creëren zullen o.a. patrijzenhagen, struweelsoorten, keverbanken en bloemrijke zones worden aangelegd. Hierdoor kunnen patrijzen en andere akkervogels het hele jaar door voedsel en onderdak vinden. Dit project is in lijn met het Noord-Europese Partridge project voor het behoud van patrijzen en andere akkervogels.

Ruimtelijke onderbouwing
De ruimtelijke onderbouwing van TPSolar en ZonVelden heeft volgens gemeente Goirle duidelijk gemaakt dat het bouwen en 25 jaar lang exploiteren van een zonnepark op de voorgestelde projectlocatie past binnen nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid en binnen de ruimtelijke structuur. Dit initiatief levert een aanzienlijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Goirle.

Participatie
Inwoners van Goirle en bedrijven in de regio kunnen op verschillende manieren meeprofiteren van het beoogde zonnepark. Zo zal een aanliggend hoveniersbedrijf bedrijf de landschappelijke inpassing gaan aanleggen en onderhouden. Bovendien kunnen direct omwonenden stroom afnemen van het zonnepark, waarbij TPSolar en ZonVelden het eerste jaar voor haar rekening nemen. Verder kunnen inwoners van Goirle financieel participeren in het project en financieren de initiatiefnemers een gebiedsfonds ten behoeve van lokale duurzame initiatieven.