Logo

Omgevingsvergunning Zonnepark Vluchtoord II

Gemeente Uden heeft een omgevingsvergunning verleend aan TPSolar voor Zonnepark Vluchtoord II. De beoogde locatie bevindt zich aan de rand van bedrijventerrein Vluchtoord en ligt tegen de voormalige stortplaats, waar TPSolar ook een zonnepark gaat realiseren. Het zonnepark-initiatief biedt ruimte aan ongeveer 21.000 panelen, waarmee circa 9 MWp stroom kan worden opgewekt. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 2.600 huishoudens.

Derde zonnepark-project in gemeente Uden
Zonnepark Vluchtoord II is het derde zonnepark-project van TPSolar in gemeente Uden. In 2018 realiseerden wij al zonnepark Hoogveld-Zuid. Dit jaar werd ook voor Zonnepark Vluchtoord, op een voormalige stortplaats, de omgevingsvergunning en SDE+ subsidie toegekend. TPSolar is voornemens om beide Vluchtoord I en Vluchtoord II gelijktijdig te realiseren. Gezamenlijk zullen de drie zonneparken van TPSolar een substantiële bijdrage leveren aan de ambitie van de Gemeente Uden om in 2035 energieneutraal te zijn.

Zonne-energie én gewasteelt
TPSolar gaat door middel van een pilot het zonnepark combineren met een agrarische toepassing. Op deze manier wordt de grond niet alleen gebruikt voor het opwekken van duurzame energie, maar blijft de grond ook (deels) agrarisch in gebruik. TPSolar gaat tussen en onder de zonnepanelen experimenteren met gewassen die goed gedijen in de schaduw. Denk bijvoorbeeld aan eetbare paddenstoelen of houtig kleinfruit, zoals bosbessen of bramen.

Leefomgeving van de das en de uil
Rondom het plangebied leven dassen en uilen. Momenteel wordt de planlocatie gebruikt voor akkerbouw (aardappelen, mais, gerst), hetgeen voor de das en uil geen ideaal foerageergebied oplevert. TPSolar heeft daarom in overleg met een ecoloog, Dassenwerkgroep Brabant en Uilenbescherming Brabant het huidige inrichtingsplan opgesteld. Met de beoogde inrichting worden er verschillende maatregelen getroffen om een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit en de leefomgeving van de das en de uil.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u ook graag naar de volgende nieuwsberichten :

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/derde-zonnepark-tpsolar-in-uden-is-tevens-dak-boven-bramen-of-bloemen~aa2a982d/