Logo

Omgevingsvergunning zonnepark Zeewolde

TPSolar mag een zonnepark gaan bouwen in Zeewolde. De vereiste omgevingsvergunning is inmiddels verleend. Het zonnepark, dat moet verrijzen aan de Bloesemlaan 5, gaat ruimte bieden aan ongeveer 16.800 panelen. Hiermee kan circa 8,5 MW stroom kan worden opgewekt wat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 2.300 huishoudens. De grond onder de panelen zal gebruikt worden voor de teelt van snijheesters.

Grondeigenaren
Het park komt op een deel van de gronden van een fruitteeltbedrijf. De circa 7 hectare waar momenteel nog appelen op gekweekt worden, krijgen een andere bestemming. De bomen zijn aan het einde van hun levensduur en bovendien is de kweek van appels door concurrentie uit andere landen niet meer rendabel. Een deel van de bomen is inmiddels gerooid, de rest zal worden weggehaald bij de start van de bouw van het zonnepark. Het zonnepark zorgt ervoor dat de continuïteit van het fruitteeltbedrijf wordt gewaarborgd.

Ruimtelijke onderbouwing
De ruimtelijke onderbouwing van TPSolar heeft volgens de gemeente Zeewolde duidelijk gemaakt dat het bouwen en 25 jaar lang exploiteren van een zonnepark op de voorgestelde projectlocatie past binnen nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid en binnen de ruimtelijke structuur. De gemeente Zeewolde heeft bijvoorbeeld als doelstelling om binnen afzienbare tijd 200% energieneutraal te worden. Met het zonnepark aan de Bloesemlaan wordt hier een bijdrage aangeleverd.

Landschappelijke inrichting
Rekening houdend met de wensen van omwonenden, de gemeente, het waterschap en de bestaande landschapskenmerken is een inrichtingsplan gemaakt. Het zonnepark zet met name in op het verhogen van de biodiversiteit door de aanleg van kruidenrijk grasland en het creëren van bijenheuvels- en hotels. Het initiatief zet tevens in op dubbelgrondgebruik door snijheesterteelt. Daarnaast wordt er langs het fietspad een pluktuin en informatiepunt aangelegd.

Participatie en 1 jaar gratis stroom
Inwoners van Zeewolde en bedrijven in de regio kunnen op verschillende manieren meeprofiteren van het beoogde zonnepark. Zo inventariseren wij of lokale partijen en initiatieven kunnen bijdragen aan de bouw, het beheer en/of onderhoud van het zonnepark. Bovendien kunnen direct omwonenden stroom af nemen van het zonnepark, waarbij TPSolar het eerste jaar voor haar rekening neemt. Verder kunnen inwoners van Zeewolde financieel participeren en helpt TPSolar bij de oprichting van een gebiedsfonds ten behoeve van de versnelling van de lokale energietransitie.

Meer netcapiteit voor opwekkers energie
Een goede samenwerking is essentieel in het behalen van voorgenomen doelen op het gebied van duurzame energie. TPSolar heeft daarom in overleg met Liander de reservering voor de netcapaciteit van het beoogde zonnepark aangepast naar een aansluiting op de reserve-installaties, de zogeheten “vluchtstrook”. Aangezien een aantal aanvragers rondom het projectgebied  zonnepanelen op hun daken niet konden aansluiten door de krapte op het elektriciteitsnet. Het is voor het eerst dat een ontwikkelaar van zonneparken voor deze optie kiest. Dankzij deze samenwerking is er ruimte vrij gemaakt en kunnen de daken straks wel worden aangesloten op het net. Zo krijgt de energietransitie in Zeewolde een extra duwtje in de rug!