Logo

Proefproject in Berg en Dal van TPSolar uitgekozen

Het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Berg en Dal heeft een zonnepark-initiatief van TPSolar uitgekozen als vierde en laatste proefproject. Het project is gelegen aan de Lagewald, ten oosten van de Wylerbaan en omvat een aantal agrarische percelen in het buitengebied van Groesbeek. Ten oosten en noorden ligt de grens met Duitsland. De gronden die deel uitmaken van het project-initiatief hebben een bruto-oppervlakte van ongeveer 17 hectare. Het zonnepark beslaat ongeveer 10 hectare met een vermogen van circa 11 MWp. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 3.200 gemiddelde Nederlandse gezinnen.

De beoogde locatie ligt in het zoekgebied waar volgens de gemeente zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn, mits deze op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap. Met het landschappelijk ontwerp zal het zonnepark zodanig worden ingericht dat de landschappelijke kwaliteit wordt behouden en de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Daarnaast zal het zonnepark een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden zal TPSolar het zonnepark in 2021 verder vorm gaan geven. Zo zal het participatieplan verder uitgewerkt worden, waarbij de gemeente meedenkt en -bepaalt. Hierin zal worden vastgelegd hoe inwoners en andere geïnteresseerden bij dit zonnepark-project kunnen meedenken en participeren. Uiteindelijk is er ook een bestemmingsplanwijziging nodig waarbij de gemeenteraad van Berg en Dal beslist of door TPSolar aan alle randvoorwaarden is voldaan.

Binnekort zullen wij een projectpagina aanmaken. Voor meer informatie over het project in Berg en Dal verwijzen we u ook graag naar:

https://www.omroepbergendal.nl/4234-vierde-pilot-voor-grootschalig-zonnepark-in-berg-en-dal-aangewezen?tmpl=component&print=1&layout=default