Logo

Samenwerking met Woodmill voor productie bijenhotels

Wilde bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en algemene ecologische gezondheid. Daarom maakt TPSolar zich graag hard voor het helpen van de wilde bij. Dit doet TPSolar niet alleen door middel van het partnership met Nederland Zoemt (het overkoepelende actieplatform voor wilde bijen) maar juist ook met allerlei specifieke maatregelen in al de zonneparken.

Advies WUR
Al bij de bouw van het eerste zonnepark in Uden heeft TPSolar zich door experts van de Wageningen University & Research (WUR) laten adviseren hoe wij zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan ‘inheemse bestuivers’ en aan biodiversiteit in het algemeen. Sinds die tijd is het creëren van habitats voor met name wilde bijen een standaard onderdeel in al onze parken.

Bijenhotels
Eén van de belangrijkste componenten in een dergelijke habitat is dat er naast een gevarieerd voedselaanbod ook voldoende mogelijkheden zijn voor bijen om te schuilen en zich voort te planten. Aangezien elke bijensoort daar weer andere eisen aan stelt, moet ook hierin voldoende variëteit worden aangeboden. Dit gebeurt o.a. met leem heuvels, takkenrillen, (dicht) struweel, en ook met bijenhotels. Commercieel verkrijgbare grote bijenhotels staan vaak op openbare plaatsen in parken en bloemenweides en hebben een publieksfunctie. Er is veel aandacht besteed aan vormgeving en afwerking en vandalismebestendigheid. De bijenhotels van TPSolar staan echter binnen een afgesloten omgeving en meestal uit het zicht. Daarom hadden wij behoefte aan puur functionele bijenhotels, en wij hebben deze vervolgens zelf ontwikkeld.

Woodmill
Voor het produceren, vullen en plaatsen van deze bijenhotels hebben wij in de firma Woodmill uit Mill een perfecte partner gevonden. Woodmill is een veelzijdig houtbewerkingsbedrijf, waar zowel reguliere krachten, als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder deskundige begeleiding werken aan tal van producten voor onder meer de meubel- en transformatorbranche in binnen- en buitenland.

Productieproces
Bij Woodmill wordt momenteel druk gewerkt aan de productie van een eerste serie van 40 bijenhotels. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. Zo wordt bijvoorbeeld voor vrijwel al het hout Western Red Cedar gebruikt. Dit is een FSC-goedgekeurde hardhoutsoort die onbehandeld buiten kan worden geplaatst en extreem lang goed blijft.

Woodmill maakt tijdens het productieproces gebruik van geavanceerde machines. Zo worden onderdelen gezaagd en vervolgens met een CNC-machine bewerkt om het monteren uiteindelijk eenvoudiger te maken. Ook wordt met behulp van deze machine aan de zijkanten van het bijenhotel de logo’s van zowel TPSolar als Woodmill in het hout gegraveerd.

Uiteindelijk worden alle losse onderdelen in elkaar geschoven en vastgeschroefd en rest alleen nog het plaatsen van de vulling. De vulling van de hotels bestaat uit een drietal verschillende “ingrediënten”, namelijk: rietbundels, dikke boomschijven met geboorde gaatjes in meerdere maten en speciale nestblokken. De eerste 40 bijenhotels worden dit voorjaar geplaatst in onze zonneparken in Uden, Dordrecht en Lochem.

Prototype: test geslaagd
Voordat er gestart werd met de productie van deze 40 bijenhotels, hebben TPSolar en Woodmill eerst ervaring opgedaan met een prototype. Gaandeweg het vervaardigen van dit prototype kwamen nog een aantal zaken voorbij die in het uiteindelijke ontwerp zijn aangepast en doorgevoerd. Ook voor de funderingswijze zijn verschillende mogelijkheden de revue gepasseerd. Het prototype bijenhotel is een aantal maanden geleden op het zonnepark in Uden geplaatst en staat nog steeds stevig, ook na de heftige stormen van de afgelopen weken. Test geslaagd!

Bredere samenwerking
Inmiddels werkt TPSolar ook samen met de zusteronderneming van Woodmill, BlueView, een commercieel productiebedrijf met een groot scala aan werkzaamheden. Ook hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn zeer gemotiveerd en leveren in teamverband kwalitatief goed werk af, variërend van relatief eenvoudig tot zeer complex werk. TPSolar heeft samen met haar ecoloog een eigen faunapassage voor klein wild ontwikkeld, speciaal geschikt voor het maken van doorgangen in gaashekwerk. Deze passage wordt momenteel samen met BlueView uitontwikkeld tot een prototype. Deze faunapassages zullen vanaf medio 2020 in series door hen geproduceerd worden.