Logo

Zonnepark Schoenaker

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

18.000 zonnepanelen plaatsen op een oppervlakte van 10 hectare. De gemeenteraad van Beuningen publiceerde in 2019 het Locatieplan advies van de gebiedsraad. Hiermee werden locaties en leidraden voor duurzame energie in het buitengebied vastgesteld. TPSolar ontwikkelde met deze kennis een plan voor twee zonneparken: Schoenaker en Ficarystraat. Het zonnepark Schoenaker zal een vermogen krijgen van 12,5 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 3.600 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Gemeente Beuningen

TPSolar diende in februari 2020 Zonnepark Schoenaker in bij de uitvraag van gemeente Beuningen. Vijf deskundigen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ambtenaren van de gemeente beoordelen dit initiatief.

Uitkomst? Het zonnepark aan de Schoenaker mag doorontwikkeld worden! In 2021 krijgen we een omgevingsvergunning voor het project. Wij hopen het beoogde zonnepark in 2023 te bouwen. Ook een ander zonnepark-initiatief van TPSolar (aan de Ficarystraat in Beuningen) kreeg een omgevingsvergunning.

Landschappelijke inpassing

We realiseren een zonnepark dat naadloos aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied. De voorwaarden die de provincie Gelderland en de gemeente Beuningen stellen vormen de basis voor het inrichtingsplan.

Ons uitgangspunt? De karakteristieken van het kommengebied behouden en – waar mogelijk – versterken. Denk aan landschappelijke kenmerkende elementen en de ruimtelijke structuren. Om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels brengen we vegetatie aan. Ook benaderen we een lokale kunstenaar om een kunstwerk te maken. Deze is straks aan de noordzijde van het zonnepark te bewonderen.

Op 1,5 meter hoogte planten we hagen aan. Zo waarborgen we de weidsheid van de omgeving en minimaliseren we het zicht op het zonnepark.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. TPSolar werkt samen met Energiecoöperatie EnergieVoorVier. Samen bieden we omwonenden de mogelijkheid financieel te participeren en leveren we een bijdrage aan het gebiedsfonds. De werkzaamheden op het park worden lokaal aanbesteed om werkgelegenheid te creëren.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Schoenaker in Beuningen?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Robert van der Horst
robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44