Logo

Start bouw Zonnepark Armhoede in Lochem

TPSolar is gestart met de bouw van een zonnepark op de voormalige stortplaats Armhoede. Met bijna 23.000 zonnepanelen wordt dit het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente Lochem.

Het zonnepark wekt straks genoeg schone elektriciteit op om het gemiddelde gebruik van 2.500 huishoudens op te vangen.  De bouwwerkzaamheden zullen naar schatting 3 maanden in beslag nemen. Een deel van de werkzaamheden wordt door lokale bedrijven uitgevoerd.

Lange voorbereiding
Provincie Gelderland verleende al in 2017 vergunning voor het project en in 2018 werd subsidie verkregen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Het bouwen van een zonnepark op een gesloten vuilstort is echter een complex proces waarbij aan strenge eisen voldaan moet worden. Er is dan ook een lange voorbereidingstijd geweest.

Afstemming
Dankzij voortdurende afstemming met en medewerking van alle betrokken partijen, waaronder de omwonenden, provincie Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, grondeigenaar Attero, netbeheerder Liander en gemeente Lochem, kan nu definitief het startschot worden gegeven. Zonnepark Armhoede is voor TPSolar het tweede zonnepark op een gesloten vuilstort. Eerder bouwde zij al Zonnepark Transberg in Dordrecht. Een derde stortplaatsproject, in Noord-Brabant, is in de vergunningprocedure. TPSolar heeft in Lochem ook nog andere projecten in voorbereiding, waaronder Zonnepark Berkelweide.

Bron: Solar Magazine