Logo

Start bouw Zonnepark Bloesemlaan in Zeewolde

3 oktober 2022

TPSolar is afgelopen week gestart met de bouw van Zonnepark Bloesemlaan in Zeewolde. Het zonnepark is het zesde zonnepark van TPSolar en zal met circa 15.000 zonnepanelen ongeveer 8,6 MWp aan duurzame energie gaan opwekken. Dit staat gelijk aan het gemiddelde stroomgebruik van ongeveer 2.300 Nederlandse huishoudens. Het zonnepark wordt gerealiseerd op de grond van een fruitteeltbedrijf en beslaat ongeveer 7 hectare.

☀️ Continuïteit van het fruitteeltbedrijf
De appelbomen op het plangebied waren aan het einde van hun levensduur. Het aanplanten van nieuwe boompjes zou een kostbare investering betekenen. Door de regelgeving en hevige concurrentie uit het buitenland zag het fruitteeltbedrijf geen toekomst meer in de appelteelt. Daarom is gekozen om grond in te zetten voor een zonnepark om de continuïteit van het fruitteeltbedrijf te waarborgen. De fruitteler gaat zich in de toekomst vol toeleggen op het telen van peren.

☀️ Verhogen van de biodiversiteit
Rondom het zonnepark en tussen de rijen panelen is veel open ruimte die zal worden ingezet voor het verhogen van de biodiversiteit. Er zullen bijenhotels geplaatst worden en meerdere stroken met kruidenrijk grasland worden aangelegd om zo de (wilde)bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten een handje te helpen.

☀️ Multifunctioneel ruimtegebruik
Omdat het zonnepark gerealiseerd wordt op de gronden van een fruitteeltbedrijf is gezocht naar een oplossing voor multifunctioneel ruimtegebruik van de gronden. Er is een plan ontwikkelt om onder de zonnepanelen snijheesters te telen. Soorten als Magnolia en de Gelderse roos zijn namelijk geschikt om te groeien in meer schaduwrijke plekken. Op deze manier wordt de grond niet alleen gebruikt voor het opwekken van duurzame energie, maar ook voor het kweken van bomen.

☀️ Daken in omgeving ook voorzien van zonnepanelen
Het grootschalige dakoppervlak van het fruitteeltbedrijf bleek een geschikte draagconstructie te hebben voor het plaatsen van zonnepanelen. Samen met de lokale energiecoöperatie zijn hier 690 zonnepanelen op aangelegd. Daarnaast waren er een aantal aanvragers in de buurt met zonnepanelen op daken die wegens de krapte op het elektriciteitsnetwerk niet konden worden aangesloten. In overleg met deze aanvragers en netbeheerder Liander zal het zonnepark worden aangesloten op de reserve-installaties, de zogeheten “vluchtstrook”. Door deze samenwerking, kunnen de daken van deze aanvragers wel worden aangesloten en wordt de transitie naar duurzame energie niet belemmerd.

☀️ Haag en informatiepunt
Het zonnepark zal uiteindelijk alleen te zien zijn vanaf het fietspad aan de zuidzijde. Hier zal een windhaag en een aantal laanbomen worden aangeplant om het zicht op de panelen te verminderen. De haag voorziet als voedselbron voor insecten en wilde bijen die zorgen voor bestuiving van de fruitbomen. De laanbomen komen in een kruidenmengsel te staan, en er komt een informatie- en rustpunt.

Een artist impression van Zonnepark Bloesemlaan