Logo

TPSolar gaat slimmer om met groene stroom door curtailment

Er wordt in Nederland steeds meer elektriciteit opgewekt door zon en wind. Met het toenemen van duurzame geproduceerde energie ontstaat er steeds meer kans op onbalans. Het is belangrijk om het stroomnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarom delen we dat we vanaf nu samen met Vandebron curtailment realiseren bij ons zonnepark Armhoede in de gemeente Lochem. Naast onze zonneparken Berkelweide (Lochem), Lungendonk (Someren) en Bloesemlaan (Zeewolde) is dit ons vierde zonnepark waar curtailment actief wordt toegepast.

Wat is curtailment?
Curtailment betekent letterlijk inperken. Op dagen dat het heel hard waait of dat de zon veel schijnt (of een combinatie van beiden), levert dit pieken op in de opwek van duurzame energie. Het elektriciteitsnet is zo ingericht dat vraag en aanbod van energie op elkaar worden afgestemd. Via curtailment kunnen we de productie van het zonnepark tijdelijk verminderen wanneer de vraag naar elektriciteit lager is dan het aanbod. Zo voorkomen we overbelasting van het elektriciteitsnet. Met deze maatregel kunnen in de toekomst naar verwachting meer zonneparken, windmolens en andere duurzame energieprojecten aangesloten worden op het net, ook op plekken waar volgens de geldende normen nu geen ruimte is.

Hoewel dit technisch mogelijk is, is het beter om het verbruik af te stemmen op de opwek. Laat bijvoorbeeld de wasmachine, droger of vaatwasser draaien op momenten dat er veel zonne- of windenergie wordt opgewekt. Dan hoeven we namelijk de productie van duurzame stroom niet of minder in te perken. Daarnaast zullen batterijsystemen ook in de komende jaren helpen om het net beter te balanceren.

Multifunctioneel ruimtegebruik
Zonnepark Armhoede is gebouwd op een voormalige vuilstortplaats en produceert voor ongeveer 2.700 huishoudens groene stroom. Op het zonnepark is er sprake van multifunctioneel ruimtegebruik, door duurzame energie op te wekken op een voormalige vuilstortplaats. Daarnaast zijn er bijenhotels geplaatst, is er bloemrijk grasland ingezaaid en grazen er schapen op het terrein. Een mooi voorbeeld van hoe de opwek van duurzame energie, technologie en natuurontwikkeling kunnen samengaan.