Logo

TPSolar gaat slimmer om met groene stroom door curtailment

Er wordt in Nederland steeds meer elektriciteit opgewekt door zon en wind. Met het toenemen van duurzame geproduceerde energie ontstaat er steeds meer kans op onbalans. Het is belangrijk om het stroomnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een manier om dat te doen is via curtailment toe te passen op zonneparken.

Wat is curtailment?

Curtailment betekent letterlijk inperken. Binnen de energiewereld houdt dat in dat de capaciteit van bijvoorbeeld windturbines of zonneparken tijdelijk wordt teruggeschroefd. Er wordt dan dus tijdelijk geen of minder groene stroom opgewekt.

Hoe werkt curtailment?

Curtailment wordt ingezet om het elektriciteitsnet in balans te houden. Hoe zit dat?

Het elektriciteitsnet is zo ingericht dat vraag en aanbod van energie op elkaar worden afgestemd. Op dagen dat het heel hard waait of dat de zon veel schijnt (of een combinatie van beiden), levert dit pieken op in de opwek van duurzame energie. Dit zorgt ervoor dat het aanbod groter is dan de vraag, waardoor je te maken krijgt met een onbalans op het elektriciteitsnet.

Via curtailment kan de productie van een zonnepark of windturbine tijdelijk worden verminderd wanneer de vraag naar elektriciteit lager is dan het aanbod. Zo voorkomen we overbelasting van en onbalans op het elektriciteitsnet. Het is niet zo dat de zonneparken en windturbines grotendeels van het jaar ‘uitstaan’, zoals af en toe wel wordt beweerd. Curtailment komt maar enkele keren per jaar voor: op dagen dat de wind heel hard waait en de zon veel schijnt.

Visualisatie toepassing curtailment tijdens piekmomenten, bron: Zonnestroom Nederland

Minder zonneparken bouwen?

Nee! Er zijn nog altijd veel meer momenten dat we minder groene stroom opwekken dan dat we nodig hebben. Curtailment wordt enkele keren per jaar alleen tijdens piekmomenten toegepast.

Daarnaast is curtailment juist belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de energietransitie. Juist met deze maatregel kunnen we het net beter balanceren op extreme dagen, waardoor we juist meer duurzame energieprojecten kunnen bijbouwen voor de dagen waarop we ze wél hard nodig hebben. Daarnaast kunnen in de toekomst meer zonneparken, windmolens en andere duurzame energieprojecten aangesloten worden op het net, ook op plekken waar volgens de geldende normen nu geen ruimte is.

Hoewel dit technisch mogelijk is, is het beter om het verbruik af te stemmen op de opwek. Laat bijvoorbeeld de wasmachine, droger of vaatwasser draaien op momenten dat er veel zonne- of windenergie wordt opgewekt. Dan hoeven we namelijk de productie van duurzame stroom niet of minder in te perken.

Daarnaast zullen batterijsystemen ook in de komende jaren helpen om het net beter te balanceren. Met behulp van energieopslag in batterijsystemen kunnen we het overschot aan energie opslaan voor later. De ontwikkelingen hiervoor zijn volop in gang, maar nog niet overal uitvoerbaar.

TPSolar en curtailment

De energietransitie kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan, maar het steeds groter wordende aanbod van groene energie brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Energieopslag en curtailment zijn daar mooie innovatieve oplossingen voor, waar wij ons veel mee bezig houden!

TPSolar realiseert op vier van haar zonneparken ook curtailment, namelijk op Zonnepark Bloesemlaan (Zeewolde), Zonnepark Lungendonk (Someren), Zonnepark Berkelweide (Lochem), en samen met Vandebron op Zonnepark Armhoede (Lochem).