Logo

TPSolar officieel Partner van Nederland Zoemt

Wilde bijen zijn essentieel voor de biodiversiteit en algemene ecologische gezondheid. Voor TPSolar was een partnerschap met Nederland Zoemt, het overkoepelende actieplatform voor wilde bijen, dan ook een logische stap. We zijn de eerste en enige zonnepark-exploitant die dit momenteel doet.

Al bij ons eerste zonnepark in Uden hebben we ons door experts van de Wageningen University & Research laten adviseren hoe we zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan ‘inheemse bestuivers’ en aan biodiversiteit in het algemeen. Sinds die tijd is het creëren van habitats voor met name wilde bijen een standaard onderdeel in al onze parken.

Bijenhotels
We gaan daarbij – in tegenstelling tot veel andere initiatieven – verder dan alleen het aanleggen van een bloemenweide. Voor een succesvolle bijdrage moet het voedselaanbod gevarieerd zijn (een flink aantal bijensoorten foerageert niet op veldbloemen, maar op bloeiende struiken), moet het ook nestelgelegenheid bieden (takkenbossen, leemheuveltjes en bijenhotels) en moet het groenbeheer erop worden afgestemd (sinusbeheer, begrazen/snoeien ná bloei en zaadvorming, bijzaaien/doorzaaien). Al deze zaken nemen wij op in onze landschaps- en beheerplannen. We pakken dit dus serieus aan, wat onder andere ook blijkt uit het feit dat we onze bijenhotels zelf hebben ontworpen en laten maken in flinke aantallen. Komend voorjaar gaan we de eerste ca. 30 daarvan plaatsen in onze zonneparken.

Ook buiten zonneparken
Natuurlijk houdt onze verantwoordelijkheid niet op bij de grenzen van onze zonneparken. TPSolar wil ook daarbuiten haar steentje bijdragen aan een gezond ecosysteem. Nederland Zoemt helpt daarbij. Door hen financieel te ondersteunen laten we onze commitment zien. Ook denken we zo nóg meer kennis te kunnen opdoen en banden aan te kunnen knopen met andere Nederland Zoemt partners die mooie initiatieven hebben waaraan we kunnen bijdragen. Op deze manier laat TPSolar zien dat men met zonneparken ook kansen kan ontwikkelen voor de natuur in Nederland.

Voor meer informatie over Nederland Zoemt verwijzen we u graag naar hun website: Nederland-Zoemt website