Logo

TPSolar steunt de Gedragscode Zon op Land

Om de Nederlandse energietransitie te laten slagen is samenwerking essentieel. Op 13 november 2019 tekenden 9 partijen dan ook de Gedragscode Zon op Land. Één van deze partijen is Holland Solar, de brancheorganisatie voor zonne-energiebedrijven in Nederland waarbij TPSolar is aangesloten.

Ook  de vereniging van omwonenden van energieprojecten (NLVOW), Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming ondertekenden de gedragscode. Het is voor het eerst dat organisaties met uiteenlopende belangen samen tot een gedragscode over zon op land zijn gekomen.

Brede steun
Deze organisaties vertegenwoordigen samen meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen en vele bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector. Samen erkennen zij dat zon op land nodig is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De ontwikkeling van grootschalige zonne-energieprojecten geniet dan ook brede steun, mits deze initiatieven conform de gedragscode gerealiseerd worden.

Basisprincipes
De code bevat drie basisprincipes en deze zijn vertaald in bovenwettelijke regels.  TPSolar en de andere leden van de branchevereniging Holland Solar moeten zich hieraan houden. Zo bevat de code voorschriften die borgen dat omwonenden adequaat betrokken worden, dat zonneparken meerwaarde bieden voor de natuurwaarden en dat na verloop van tijd het oorspronkelijke grondgebruik terug kan komen. TPSolar heeft verschillende bijeenkomsten van de brancheorganisatie bijgewoond die bijdroegen aan het opstellen van deze gedragscode. De opgestelde basisprincipes zijn voor ons als bedrijf niet nieuw en staan reeds in lijn met wat wij al deden bij de ontwikkeling van onze initiatieven.