Logo

Twee initiatieven van TPSolar gekozen in Beuningen

De gemeente Beuningen wil over twintig jaar energieneutraal zijn. Het betekent dat er in de gemeente dan net zo veel energie wordt opgewekt als verbruikt. Om deze doelstelling te halen heeft de gemeente besloten dat er verschillende ontwikkelingen moeten plaatsvinden, waaronder de aanleg van zonnevelden. De gemeenteraad besloot in april 2019 dat er in het Kommengebied van de gemeente ruimte is voor 40 hectare aan zonneparken. Om dit proces zorgvuldig te laten plaatsvinden, schreef de gemeente een tender uit waarin bedrijven en organisaties hun zonnepark-initiatief van maximaal 10 hectare konden inschrijven. De gemeente heeft 4 initiatieven gekozen die de kans krijgen om een zonneveld te ontwikkelen.

Wedstrijd
Er waren in totaal tien initiatieven ingediend, waarvan de gemeente de vier “beste” heeft uitgekozen. Een vijfkoppige commissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ambtenaren van de gemeente, heeft de ingediende initiatieven beoordeeld.  Zij hebben gekozen voor de plannen die het best voldeden aan de wensen van de gemeente op bijvoorbeeld het gebied van landschappelijke inpassing, maatschappelijke meerwaarde en ecologie. Twee initiatieven van TPSolar zijn uiteindelijk door de commissie gekozen: Ficarystraat en Schoenaker.

Zonnepark Ficarystraat
Zonnepark-initiatief Ficarystraat biedt ruimte aan ongeveer 23.800 panelen, waarmee circa 12 MWp stroom kan worden opgewekt. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 3.300 huishoudens. Het zonnepark is landschappelijk ingepast en houdt nadrukkelijk rekening met de omgeving. Ook zal er verschillende vegetatie worden aangebracht om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels.

Zonnepark Schoenaker
Zonnepark-initiatief Schoenaker wekt met ongeveer 22.000 zonnepanelen ca. 11 MWp stroom op.  Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 3.100 huishoudens. Ook dit initiatief is zorgvuldig landschappelijk ingepast en houdt rekening met de omgeving. Daarnaast is TPSolar van plan om een lokale kunstenaar te benaderen voor het maken van een kunstwerk aan de noordzijde van het zonnepark.

Vervolg
Wij gaan aankomende periode in gesprek met de gemeente en zullen het plan nog completer maken. Uiteraard houden we de omgeving hiervan op de hoogte. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden over deze initiatieven? Stuur dan een e-mail naar info@tpsolar.nl.