Logo

Twee zonneparken van TPSolar uitgekozen voor langdurig onderzoek naar Eco Certified-zonneparken

Zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden en Zonnepark Lungendonk in Someren zijn uitgekozen voor het onderzoek naar Eco Certified-zonneparken. Aan de hand van verschillende experimenten op het gebied van beheermethodes, maar ook door bodem en biodiversiteit onderzoeken zal op deze parken een kwaliteitslabel (EcoCertified Solarlabel) worden ontwikkeld voor zonneparken met een ecologische meerwaarde. Projectontwikkelaars en overheden kunnen met dit certificaat vervolgens aantonen dat zij met hun zonneparken een ecologische meerwaarde bieden. Dit komt overeen met de afspraken volgens de gedragscode ‘Zon op land’ van Holland Solar.

De rondleiding met de onderzoekers van het Eco Certified projectteam op Zonnepark Hoogveld-Zuid (links) en Zonnepark Lungendonk (rechts)

Eco Certified is een onderzoeksproject van de Wageningen Universiteit, Wageningen Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel en een tiental projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij Holland Solar. Het doel van het onderzoeksproject is het opstellen van een kwaliteitslabel (het EcoCertified Solarlabel) met criteria op het gebied van het ecologisch ontwerpen en beheren van zonneparken. Met de richtlijnen van dit label kunnen vervolgens aantoonbaar ecologische zonneparken ontworpen worden.

In februari 2022 hebben de onderzoekers van het Eco Certified projectteam in totaal 20 zonneparken bezocht om hierin een keuze te maken welke zonneparken voor het langdurige onderzoeksproject zullen worden ingezet. TPSolar vindt het belangrijk om bij zowel haar toekomstige project als ook bij haar bestaande projecten zich in te zetten voor het creëren van een ecologische meerwaarde. Om deze reden hebben wij zowel het zonnepark in Uden (gerealiseerd in 2018) als ook het zonnepark in Someren (gerealiseerd in 2021) aangemeld voor het onderzoeksproject. Uiteindelijk zijn er in totaal 12 zonneparken uitgekozen om aan het onderzoeksproject mee te doen, waaronder de twee zonneparken van TPSolar. Het zonnepark in Uden vonden de onderzoekers interessant omdat deze al een aantal jaren ‘staat’ en uitsluitend periodiek beweid wordt met schapen. Ook heeft TPSolar zich tijdens de ontwerpfase van het zonnepark al laten adviseren door de Wageningen Universiteit over het bieden van een meerwaarde op ecologisch gebied. Het zonnepark in Someren vonden de onderzoekers o.a. interessant omdat TPSolar een paar maanden voorafgaand aan de uiteindelijk realisatie van het zonnepark, het plangebied al had ingezaaid met verschillende kruidenvegetaties.

Het onderzoek duurt tot en met december 2025. Tijdens deze periode zullen er verschillende onderzoeken, monitoring en experimenten worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld verschillende soorten beheermethodes en de ontwikkeling van de bodemkwaliteit en vegetatie. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar zoogdieren, vogels en insecten. Wij als zonnepark ontwikkelaar, maar vooral ook als beheerder en mede-eigenaar, zijn erg benieuwd naar de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Wij hopen in de loop van volgend jaar de eerste voorlopige onderzoeksresultaten met u te kunnen delen.

Klik hier voor meer informatie over het langdurige onderzoek Eco Certified.