top of page

Zonnepark Vijfhuizerweg

Afbeelding Landschappelijk ontwerp Vijfhuizerweg_Pagina_1.png
fase 1.png

Zonnepark Vijfhuizerweg ligt in de gemeente Haarlemmermeer. Het plangebied grenst aan de Vijfhuizerweg. Ten noorden ligt de Polderbaan van Schiphol. Ten oosten loopt de rijksweg A5. Het totale plangebied (zonnepark inclusief landschappelijke inpassing) heeft een bruto-oppervlakte van ongeveer 19 hectare. De netto-paneeloppervlakte beslaat daarvan circa 9 hectare en zal een vermogen krijgen van circa 21,5 MWp. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 6.000 gemiddelde Nederlandse gezinnen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is door TPSolar in gang gezet.

☀️ Klik hier voor het definitieve ontwerp

☀️ Klik hier voor de meest recente informatiebrief

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te behalen moeten er een aantal belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet daarom in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken.

​Het bouwen van zonneparken wil de gemeente vooralsnog beperken tot één gebied in de Haarlemmermeer. Op 14 mei 2020 is het zogeheten “Zonnecarré”, het gebied rondom Schiphol, door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie. Het doel van de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030. Deze zonneparken moeten ontwikkeld worden volgens de beleidskaders van de gemeente.

Unknown.png


                         Het Zonnecarré, zoekgebied voor zonne-energie

Zonnepark-initiatief TPSolar 

Tot en met 31 oktober 2021 konden initiatieven binnen het Zonnecarré zich aanmelden bij de gemeente Haarlemmermeer. TPSolar heeft in deze periode twee concept-plannen voor twee zonnepark-initiatieven ingediend bij de gemeente (één bij de Hoofdweg en Schipholweg en één bij de Vijfhuizerweg). Daarna vond bij de gemeente een loting en een globaal haalbaarheidsonderzoek plaats. Begin maart 2022 ontving TPSolar het bericht dat wij met beide initiatieven geselecteerd zijn en door mogen met de volgende stap: het verder ontwikkelen van deze zonneparken. Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden heeft TPSolar het zonnepark in 2022 verder vorm gegeven.

 

Planparticipatie en financiële participatie

Bij de ontwikkeling van een zonnepark is er sprake van twee categorieën van participatie: planparticipatie en financiële participatie. Planparticipatie houdt in dat men mee kan denken over de plannen, het ontwerp, de inrichting en het beheer en onderhoud van zonnepark. Via permanente informatieverstrekking (website, sociale media, nieuwsbrieven), actieve voorlichting, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken wordt men hierbij actief betrokken. Financiële participatie is het mee-investeren in en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Er zijn diverse vormen van financiële participatie. Het delen van de opbrengst kan onder andere door het streven naar 50% lokaal eigendom. Op basis van gesprekken met belanghebbenden kunnen ook andere opties worden gekozen die de omgeving laten meeprofiteren (zonder dat sprake is van lokaal eigendom) zoals een omgevingsfonds en lokale werkgelegenheid.

 

Om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en externe stakeholders te informeren en mee te nemen in het ontwikkelproces van Zonnepark Vijfhuizerweg, organiseerden wij onder andere een informatiebijeenkomst.

 

Informatiebijeenkomst 10 mei 2022

 ☀️    Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️    Presentatie informatiebijeenkomst

☀️    Landschappelijk plan Vijfhuizerweg

☀️    Verslag informatiebijeenkomst

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Vijfhuizerweg in Haarlemmermeer? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Rose Concolato

rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44

2020_07_16_0515.jpg
bottom of page