Logo

Zonnepark Vijfhuizerweg

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Een oppervlakte van 19 hectare inrichten voor duurzame energie en landschappelijke inpassing. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft in 2022 twee zonnepark-initiatieven van TPSolar uitgeloot als project: Hoofdweg en Vijfhuizerweg. Het zonnepark aan de Vijfhuizerweg krijgt een vermogen van 21,5 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 6.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

☀️ Klik hier voor het definitieve ontwerp

☀️ Klik hier voor de meest recente informatiebrief

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. De gemeente heeft een ‘Zonnecarré’ vastgesteld als zoekgebied voor zonneparken rondom Schiphol. In dit zoekgebied heeft TPSolar een plan gemaakt voor Zonnepark Vijfhuizerweg.

Het Zonnecarré, zoekgebied voor zonne-energie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. In 2022 hebben omwonenden meegedacht met het ontwerp en de inrichting van Zonnepark Vijfhuizerweg.

Informatiebijeenkomst 10 mei 2022

☀️ Uitnodiging informatiebijeenkomst

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Landschappelijk plan Vijfhuizerweg

☀️ Verslag informatiebijeenkomst

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Wij streven naar 50% lokaal eigendom bij al onze projecten. In overleg met de omwonenden kan het ook zo zijn dat dit niet de ideale uitkomst is van financiële participatie. Na het ontvangen van de omgevingsvergunning, gaan we in overleg over het meeprofiteren van de groene stroom van zonnepark Hoofdweg met de omwonenden.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Vijfhuizerweg in Haarlemmermeer?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Rose Concolato
rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44