top of page

Stortplaats Vluchtoord

project_vluchtoord.jpg
fase 3.png

Zonnepark Vluchtoord is het derde stortplaatsproject van TPSolar. De gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg is een gebied van ruim 10 hectare, gelegen aan de rand van de woonkern van Uden en industrieterrein Vluchtoord. Het beoogde zonnepark zal 2.100 huishoudens voorzien van groene stroom.

Inrichting
Doel van TPSolar is om de situatie voor de omgeving en omwonenden zoveel als mogelijk ongewijzigd te laten. Dat betekent dat het huidige groene aanzicht zoveel mogelijk gehandhaafd blijft en er daarnaast extra aandacht wordt besteed aan het verder beperken van ongewenst zicht op de installatie. Hiervoor heeft een landschapsarchitect een groenontwerp opgesteld.

Rekening houdend met de hellingshoeken van de taluds, de benodigde toegangswegen en faciliteiten voor nazorg en onderhoud, en de schaduwwerking van de heuvel en omringende begroeiing is een inrichtingsplan gemaakt waarin op verantwoorde wijze het maximale aantal zonnepanelen is gesitueerd. Het gaat hierbij om circa 13.700 panelen, met een opbrengst van 7 MWp.

Planning

De bouw van dit project is in voorbereiding, maar is vertraagd doordat er tijdelijk geen aansluitmogelijkheden zijn op het hoogspanningsstation in Uden.

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Vluchtoord in Uden? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Stephan Roijers

stephan.roijers@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Stephan.jpg
bottom of page